Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Recyclage | Legrand België

De Europese WEEE-richtlijn


Producenten van professionele elektrische en elektronische apparaten zijn verplicht om de inzameling en recyclage van al het afval van de door hen op de Belgische markt gebrachte apparatuur te organiseren en te financieren. Sinds 2010 vertrouwt Legrand op de milieuorganisatie Recupel, die de collectieve sector van de inzameling en recyclage van professionele apparatuur (WEEE) beheert.

Recylage-pictogram-weee

WEEE in voege vanaf 15/08/2018


Vanaf 15/08/2018 vallen alle EEA* in het toepassingsgebied van WEEE en zijn de verplichtingen in dit verband van toepassing op de producent. De producent wordt gedefinieerd als de organisatie die de producten op de markt brengt.

*Elektrische en Elektronische Apparatuur die voor de goede werking van elektrische stroom of elektromagnetische velden afhankelijk is en apparatuur voor het opwekken, overbrengen en meten van dergelijke stromen en velden, en die ontworpen is voor gebruik met een spanning van niet meer dan 1000 V voor wisselstroom en 1500 V gelijkstroom.

Hoe de producten herkennen?

Producten die het onderstaande logo dragen, vallen binnen de regelgeving van WEEE. Ook oude producten van hetzelfde type, vallen onder WEEE.

Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van ander afval ingezameld moet worden en afgegeven moet worden bij erkende inzamelcentra, in de gevallen en op de wijze zoals bepaald door de nationale wettelijke voorschriften van de landen van de EU, om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te vermijden. Het illegaal weggooien aan het einde van de levensduur van het product wordt wettelijk bestraft. Het is raadzaam om na te gaan of de WEEE Richtlijn in het land waarin het product wordt gebruikt inderdaad van toepassing is

Hoe en waar kan ik oude WEEE-toestellen of WEEE-toestellen die stuk zijn inleveren?


Via de website van Recupel kan u een inzamelcentrum opzoeken waar u het toestel kan binnenbrengen.

Zoek een inzamelcentrum

De 7 categoriën zijn:

  1. Apparatuur voor temperatuurmeting
  2. Schermen, monitors en toestellen met een schermoppervlakte groter dan 100cm²
  3. Lampen
  4. Grote toestellen (buitenafmeting groter dan 50 cm)
  5. Kleine toestellen (buitenafmeting kleiner dan 50 cm)
  6. Kleine IT en telecommunicatietoestellen (Buitenafmeting kleiner dan 50 cm)
  7. Fotovoltaïsche panelen