Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL-PRO³ Borden | Legrand België

XL-PRO³ panel

XL-PRO³ Borden


XL-PRO³ Borden is bedoeld voor installateurs, bordenbouwers en studieburelen voor de realisatie van vermogensverdeelborden tot 6.300 A.

Deze software voldoet aan de strengste studie-eisen, zoals de berekening van service-indexen, de scheidingsvormen of de geoptimaliseerde of traditionele verdeling tot 6.300 A.

Contacteer uw Legrand Account Manager om de software te bekomen.

XL-PRO³ Borden omvat de volgende functionaliteiten:


  • Volledig productenaanbod tot 6.300 A
  • Beheer van de service-index Beheer van de scheidingsvormen
  • Geoptimaliseerde en traditionele verdeling
  • Industriële kasten
  • De materiaallijst voor uw verdeelborden ​

De XL-PRO³ Borden bepaalt automatisch de types wandkasten en vloerkasten, berekent de kosten, stelt de bestelbon op, tekent het schema en de inplanting,...

Aangezien de door u aangebrachte wijzigingen allemaal onmiddellijk worden weergegeven, is het bovendien kinderspel om met XL-PRO³ uw verdeelkasten te ontwerpen.

De XL-PRO³ Borden-software bestaat uit meerdere modules:


1. De module "productomschrijving"

Met de module 'Productomschrijving' kunt u op basis van hun eigenschappen producten kiezen en toevoegen waarmee de kast wordt samengesteld. De kenmerken en de toebehoren van de referenties worden voorgesteld naarmate u de keuze maakt.

module 1-2-3-4

2. De module 'Schikking'

Het venster 'Schikking' geeft de elektrische indeling van de kast weer in de vorm van een boomstructuur. De producten worden weergegeven door blokjes die in de vakken van een kast opgesteld zijn.

3. De module 'Kasten'

​Wanneer u de module 'Kasten' opent, berekent XL-PRO³ automatisch de kasten die plaats kunnen bieden aan alle in de tabel gebruikte producten. Deze berekening houdt rekening met de afmetingen van de apparaten en van hun vastzetinrichting, en met de plaats die nodig is voor de aansluiting ervan. 

Afhankelijk van het type kast dat wordt gekozen, berekent XL-PRO³ onmiddellijk de afmetingen van het geheel en de totale hoogte van de gebruikte afdekplaten, rekening houdend met het aantal noodzakelijke kasten.

4. De module 'schema'

Wanneer u vooraf de producten in de module 'productomschrijving' hebt gekozen en het paneel met de module 'schikking' hebt samengesteld, tekent XL-PRO³ automatisch het elektrische schema van het paneel uit. Het schema is direct gekoppeld aan de boomstructuur uit de module 'Schikking'. Het elektrisch schema wordt getoond in de module 'Schema' en elk product neemt telkens een vierkant blokje van 25mm in op het rooster.

module 5-6-7-8

5. De module 'Visualisatie'

De module 'Visualisatie' geeft verschillende zichten op het bord weer en biedt de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen uit te voeren: afmetingen van de kasten en van de railstellen, opstelling van de producten, toevoeging van toebehoren,...

6. De module 'Thermisch beheer'

​Met deze module kunt u gemakkelijk de grenswaarden van de opwarming volgens de norm EN 61439-1 binnen een geheel controleren en kunt u onmiddellijk de oplossingen van Legrand voor het thermische beheer bepalen die het best geschikt zijn voor de afmetingen van de kasten, de volumes en de voorgeschreven voorwaarden.

7. De module 'Etiketten'

​XL-PRO³ biedt de mogelijkheid om etiketten aan te maken voor alle toestellen met een etikettenhouder en voor de stroken van het paneel.

De etiketten worden automatisch vanaf het schema voortgebracht. Toch blijven ze volledig individualiseerbaar.

8. Berekening en projectstudie

​Met de modules 'Berekening en projectstudie' kunnen de bestelbonnen worden opgesteld en kan de globale berekening of de berekening per bord worden gerealiseerd, naargelang van uw persoonlijke instellingen.

Alle documenten van het ontwerp kunnen worden afgedrukt om er het dossier mee samen te stellen. Onder deze tab vindt u de volledige lijst van de referenties waaruit het bord bestaat.