Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Duurzame ontwikkeling | Legrand België

Onze toewijding voor een
duurzamere wereld

Het is onze verantwoordelijkheid om concrete antwoorden te geven op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Dat betekent bewustwording in onze eigen teams, maar ook bij onze partners en klanten, om collectief te handelen voor een low-carbon samenleving. Legrand verbindt zich er vandaag de dag aan om haar acties op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) te intensiveren.

Inspelend op de uitdagingen van de wereld om ons heen, in het bijzonder de klimaatnood, zet Legrand zich dagelijks via concrete acties in voor een duurzamere toekomst voor de volgende generaties.

Virginie Gatin
Group VP CSR

Onze ambities tegen 2030

Het promoten van diversiteit en inclusiviteit

Het bereiken van een 50/50 gendergelijkheid in personeelsbestand van de groep waarbij vrouwen 1/3de van de sleutelposities innemen.

Meer info over diversiteit binnen Legrand

Onze uitstoot verminderen

We hebben onszelf het doel gesteld om tegen 2050 te streven naar CO² neutraliteit in de gehele waardeketen van de groep.

Meer info

Het ontwikkelen van een circulaire economie

80% van onze verkochte oplossingen moeten ecologisch verantwoord zijn.

Meer info over de circulaire economie

Een verantwoord bedrijf zijn

50% minder CO2 uitstoot van onze eigen activiteiten ten opzichte van 2019 en -15% minder uitstoot bij onze partners in de value chain.

Meer info

Onze CSR roadmap voor 2022-2024

Om deze doelen op middellange en lange termijn te halen, lanceert Legrand CSR-routekaarten op korte termijn die de duurzame ambities van de groep vertalen in operationele actieplannen.

De routekaart voor 2022-2024 is al de vijfde routekaart van Legrand. Het beschrijft de 15 prioriteiten die de groep voor die periode heeft vastgesteld, samen met duidelijke doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren die tegen 2024 moeten worden bereikt.

Bekijk roadmap

Legrand en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

In 2012 hebben de Verenigde Naties 20 universele doelen vastgesteld die duurzaamheid in economische-, ecologische- en sociale componenten op een evenwichtige manier zouden integreren. 17 van deze 20 doelen traden op 1 januari 2016 in werking.


De 15 prioriteiten in de Legrand CSR routekaart 2022-2024 dragen bij tot 10 van de 17 Sustainable Development Goals die door de VN zijn vastgesteld voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Erkenning van onze prestaties

De vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen van de CSR-routekaart wordt gevolgd via een georganiseerd rapportageproces van niet-financiële gegevens en deze rapporten worden sinds 2015 jaarlijks gepubliceerd. In deze rapporten worden de strategie, het bestuur en de prestaties van de groep en de omgeving waarin zij actief is gepresenteerd vanuit het perspectief van waard creatie op korte, middellange en lange termijn.

De niet-financiële prestaties van Legrand worden erkend en beloond door internationale ESG-indexen (Environmental, Social and Governance) en ratings.

Logo's

131%

Gemiddelde realisatiegraad van CSR-doelstellingen uit de 2019-2021 roadmap

Alle CSR pijlers op een rijtje