XL PRO³ berekening

XL PRO³ berekening

Een klein genie voor ontwerpers van elektrische laagspanningsinstallaties tot 4000 A

Bewerk op een gemakkelijke manier al uw technische documenten. Stel het eendraadsschema op van de volledige installatie door een eenvoudige 'drag-and-drop'-beweging met de vooraf vastgelegde kringen of apparaat per apparaat. Raadpleeg uw berekeningsnota's en print vervolgens het volledige dossier dat door de software werd berekend. Exporteer uw studie in het XL PRO³-formaat.

Al uw kenmerken zullen in XL PRO³ BORDEN beschikbaar zijn zonder dat u ze opnieuw hoeft in te voeren.

Voor wie is XL PRO³ berekening bestemd?

​XL Pro³ Berekening is een berekeningssoftware voor elektrische laagspanningsinstallaties die de conformiteit met de in het venster Voorkeuren van het project geselecteerde norm garandeert. 

Deze oplossing is zowel bestemd voor studiebureaus die de installaties ontwerpen als voor installateurs, onderhoudsoperators en controlebureaus. Ze kan omwille van haar uitstekende didactische eigenschappen ook in het technisch onderwijs worden gebruikt.

XL PRO³ berekening en XL PRO³ borden

​XL Pro³ Berekening bepaalt de elektrische kenmerken van een installatie die in een Legrand-aanbod wordt omgezet, met een lijst van producten, de bijbehorende hoeveelheden en kringen en controleert de samenhang van het geheel van de elementen. Zo wordt de studie in XL Pro³ BORDEN geïnjecteerd om het elektrische bord aan te vullen.


Technische kenmerken:

 XL PRO³ berekening voert automatisch alle berekeningen en alle verificaties uit die verband houden met de norm.

 • maximale gebruiksstroom 
 • doorsneden van de geleiders 
 • beveiligingsvoorzieningen tegen overbelastingen en kortsluitingen 
 • extra beveiligingsvoorzieningen voor de bescherming van personen 
 • thermische en elektrodynamische beperkingen 
 • spanningsvallen 
xl3 pro berekening

Daarnaast wordt een aantal aanvullende berekeningen aangeboden: automatische vermogensbalans, reactieve vermogenscompensatie, verbruik van motoren, specifieke verlichtingstoestellen,... 

Het samenvattende schema van de installatie wordt automatisch getekend.

Er kunnen verschillende technische documenten worden geprint:

 • ​samenvattend schema 
 • eendraadsschema's per verdeler 
 • berekeningsfiches 
 • regelboekjes van de schakelautomaten 
 • A.R.E.I.-conformiteitscertificaat (Cebec)

Er wordt met meerdere voedingstypes gewerkt:

 • HS/LS-transformatoren 
 • laagspanningsvoedingen 
 • alternatoren 
 • LS/LS-transformatoren 
 • UPS
 • fotovoltaïsch 

De uitgevoerde berekeningen gelden voor installaties van het sinusoïdale 50 Hz wisselstroomtype met een nominale spanning van minder dan 1.000 V. 

De volgende aardverbindingsschema's zijn bruikbaar: 

 • TT (nulleider en massa's afzonderlijk met de aarding verbonden) 
 • TN (nulleider verbonden met de aarding, massa's verbonden met de nulleider, N- en PE-geleiders gescheiden of bijeengevoegd) 
 • ITAN, ITSN (impedante nulleider, al dan niet verdeeld).
voedingstypes

Op het schema kunnen meerdere types verbruikers worden weergegeven:

 • verlichting 
 • standaard stopcontacten
 • of specifieke stopcontacten 
 • resistieve belastingen 
 • motoren (drijfkracht, rookafvoer) 
 • geprefabriceerde stroomrails 
 • diverse verbruikers 
 • niet-berekende elementen 
 • condensatoren
type verbruikers

De leidingen van alle types worden ondersteund

 • geïsoleerde geleiders en kabels: plaatsingswijzen die worden gespecificeerd door de geselecteerde norm in het venster Voorkeur van het project, koperen of aluminium kernen 
 • geprefabriceerde stroomrails: gebruikt als transportkokers (verticale weergave) of als verdeelkokers (horizontale weergave).
Leidingen van alle types

De software stelt kringen voor die in twee categorieën worden ingedeeld:

 1. Vooraf bepaalde voedingskringen - Voeding / Leidingen / Beveiligingen (HS/LS-transformator, elektrogene groep) 
 2. Vooraf bepaalde kringen Beveiliging/ Kabels/ Verbruikers: (verlichtingskring, standaard stopcontacten, specifieke stopcontacten, resistieve belastingen, drijfkracht, condensatorkring enz.)
Software kringen

Werking:

​Stel uw eendraadsschema samen door een gewone 'drag-and-drop'-beweging. 
Voer alle kenmerken van uw kringen in. 

De software berekent de best geschikte beveiligingen, maar u kunt zelf uit de verschillende mogelijke oplossingen kiezen. 

Print vervolgens al uw documenten.

Werking