Full power voor de grootste vliegtuighangar van Defensie

A400M - airbus

Full power voor de grootste vliegtuighangar van Defensie

In november 2021 nam het Belgische leger op de militaire luchthaven van Melsbroek een nieuwe onderhoudsloods voor haar Airbus A400M-transportvliegtuigen in gebruik. Met een oppervlakte van bijna 14.000 m² haalden Legrand en haar partners alles uit de kast voor de ontwikkeling, productie en installatie van een powerpanel van maar liefst 5 megawatt!

Cijfers om van te duizelen…

Legrand en haar partners moesten letterlijk snel schakelen om de stroomvoorziening te voorzien voor dit megaproject. De cijfers van dit project spreken boekdelen:

 • De hangar heeft een oppervlakte van 13.600 m²
 • Het bouwtraject werd op amper 20 maanden gerealiseerd
 • Het powerproject dat Legrand en haar partners van a tot z uitwerkten, nam slechts 6 maanden in beslag
 • Op een oppervlakte van slechts 20 m² werd een schakelbord van 5 MW geïnstalleerd
 • Goed voor 4 ton koper, 3 transformatoraankomsten en 1 generatoraankomst

CIJFERS

 • 13.600 m²
 • oplevertijd Legrand = 6 maanden
 • 4 ton koper
 • 3 transformatoraankomsten
 • 1 generatoraankomst
 • Powerpaneel 5 MW

Samenwerking tussen vertrouwde partners

De megaloods in Melsbroek werd gebouwd door Democo. Voor de verwezenlijking van de powerkast werkten de specialisten van Legrand samen met een beperkte groep van vertrouwde projectpartners. Equans was verantwoordelijk voor de installatie, terwijl SDM Technics fungeerde als bordenbouwer. Tractebel stond in voor de controle van o.a. de voorstudies en de ontworpen borden.

Van deze partners stapte Equans als eerste in het dossier. “Voor ons was het een van de eerste grote afgewerkte Design & Build-projecten waarvoor we van a tot z de studies voorzagen”, vertelt Jan De Rudder, projectmanager bij Equans. “We wilden met Legrand samenwerken omwille van de goede verstandhouding tussen ons beide en de ervaring en expertise die Legrand heeft bij andere grote projecten, zoals de gevangenis van Haren en het AZ Sint-Maarten in Mechelen.”

Na de ontvangen bestelbon eind december 2020, volgde een zeer korte uitvoeringstermijn boordevol logistieke uitdagingen om de technische uitvoering – inclusief het maken van schema’s en studies – te realiseren. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen alle projectpartners werd het schakelbord in maart 2021 opgeleverd.

"Dankzij de vertrouwensband tussen Legrand, Equans en SDM Technics werkten we op een constructieve manier aan hetzelfde doel, zonder verborgen agenda. Dat doel was een kwalitatief project opleveren binnen het afgesproken tijdsbestek.”

Alexander Collignon - Business Development Manager Legrand

Korte en heldere communicatielijnen

De voorbereiding en verwezenlijking van het project gebeurde gedeeltelijk tijdens de coronacrisis. Dit maakte de communicatie tussen Legrand, partners en eindklant er niet eenvoudiger op. Toch werd ook op dit vlak snel actie ondernomen, met onder meer periodiek digitaal overleg tijdens de uitvoeringsfase.

Alexander Collignon, Business Development Manager bij Legrand: “Tijdens het voortraject waren er geen vaste overlegmomenten, maar staken we virtueel de koppen bij elkaar om belangrijke projectwijzigingen te bespreken. Door op een open manier met elkaar te sparren, vonden we steevast een oplossing voor de technische uitdagingen. Tijdens de uitvoeringsfase konden we dankzij de korte communicatielijnen erg snel knopen doorhakken. Een groot voordeel van onze kleine stuurgroep. Dankzij de vertrouwensband tussen Legrand, Equans en SDM Technics werkten we op een constructieve manier aan hetzelfde doel, zonder verborgen agenda. Dat doel was een kwalitatief project opleveren binnen het afgesproken tijdsbestek.”

“Vanuit Legrand konden we perfect aan de hoge verwachtingen voldoen met de modulaire en vlot monteerbare XL³ 4000 vloerverdeelkasten, het EMS CX³ energiebeheersysteem en met onze XL PRO3 borden software."

Alexander Collignon - Business Development Manager Legrand

Project vol uitdagingen

Naast een zeer korte uitvoeringstermijn kende de ontwikkeling en installatie van het verdeelbord nog enkele uitdagingen. Alexander: “Het hoofdbord moest in een relatief kleine ruimte geïnstalleerd worden, waardoor de technici van SDM Technics het bord in een U-vorm moest bouwen én profielen moest voorzien voor een sokkel. Ook spannend was het feit dat we het bord op locatie moesten leveren en koppelen in een onafgewerkte ruwbouwwerf. Pas na de installatie van de powerborden werd de vloer afgewerkt.”

Voor dit uniek powerproject rekende de bouwheer uiteraard op kwalitatief hoogstaande en duurzame oplossingen. “Vanuit Legrand konden we perfect aan die hoge verwachtingen voldoen”, geeft Alexander aan. “Onze modulaire en vlot monteerbare XL³ 4000 vloerverdeelkasten waren één deel van de oplossing. Daarnaast zetten we ook ons EMS CX³ energiebeheersysteem in om het energiegebruik in de reusachtige hangar vlot te kunnen monitoren en beheren. En met onze XL PRO3 borden software konden onze specialisten en partners aan de slag om technische bordtekeningen te maken.”

Nazorg en onderhoud verzekerd

In het kader van een optimale klantenservice staan de projectpartners ook in voor exploitatie en onderhoud van het verdeelbord. “Voor het onderhoud kijken de partners vooral naar ons” zegt Koen Schoefs, Project Manager bij SDM Technics. “Dat is logisch, omdat we als bordenbouwer het meest vertrouwd zijn met alle ins en outs van de geïnstalleerde oplossing.” Daarnaast zal Equans Services gedurende 25 jaar instaan voor de exploitatie ervan. “Voor ons is dit een mooie blijk van vertrouwen in onze werkwijze en geleverde kwaliteit”, besluiten Alexander en Koen.