Supervisie & energiebeheer

Supervisie & energiebeheer

Een eerste stap in de richting van een duurzame economie

Alleen al het tonen van de resultaten van metingen van het energieverbruik aan de gebruikers (door weergave op een muur die voor iedereen zichtbaar is), leidt meteen tot een daling van dat verbruik met 10 %. Daarnaast kunnen die besparingen duurzaam worden gemaakt en vooral geoptimaliseerd worden door de invoering van actieplannen die door de operations manager zijn opgesteld. Deze laatste beschikt extern over real time geanalyseerde en in het geheugen opgeslagen gegevens.

CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Een innoverend en universeel energiebeheersysteem

EMS CX3

Een eenvoudige installatie

Het EMS CX³ systeem wordt gevoed via een zeer lage veiligheidsspanning (ZLS) via 2 aansluitmogelijkheden: 

  • het innoverende systeem van de datarail
  • de aansluitsnoeren met snelkoppeling

TELLEN/METEN

Tellen en meten van elektrische waarden

SIGNALEREN

Het lokaal of vanop afstand signaleren van de status van de elektrische beveiligingsapparaten of kringen

BEDIENEN

Het lokaal of vanop afstand bedienen van de elektrische beveiligingsapparaten


COMMUNICEREN

EMS CX3

De overdracht van gegevens vanop afstand, buiten het verdeelbord

WEERGEVEN

EMS CX3

Het weergeven van gegevens, lokaal of vanop afstand, op geïntegreerde schermen of op PC, smartphone of tablet

Brochures

Brochure EMS CX³

Technische gidsen

Energy Management

In electrical panels from measurement to supervision

414919

EMS CX³ meetmodule 1P + TI

EMS CX³ module voor enkelfasige meting met torus tot een stroomsterkte van 63A - breedte 1 module
414920

EMS CX³ meetmodule 3P + 3TI

EMS CX³ module voor driefasige meting met 3 torussen tot een stroomsterkte van 63A - breedte 1 module
414923

EMS CX³ meetmodule hoge In

EMS CX³ module voor meting van hoge stroomsterktes met behulp van stroomtransformatoren TI - breedte 1 module
414926

EMS CX³ concentratiemodule

EMS CX³ module impulsconcentrator - tot 3 impulskringen - breedte 1 module
414929

EMS CX³ hulpsignalisatiemodule

EMS CX³ module voor signalisatie voor hulpcontact en foutmeldingscontact - breedte 0.5 module
414930

EMS CX³ signalisatiemodule

EMS CX³ universele module voor signalisatie met verklikker en 3 ledlampjes - breedte 1 module
414931

EMS CX³ status/bedieningmodule

EMS CX³ module voor statusrapportering en voor bediening van contactoren in 1 of 2 modules tot 25 A en teleruptoren - breedte 1 module
414932

EMS CX³ bedieningsmodule

EMS CX³ universele module voor bedieningen met 2 relais 250 V - 6 A
004689

Interface Ethernet 2 modules

Modulaire Interface RS 485 / Ethernet voor de communicatie van energiemeters en meetcentrales - 2 modules
026156

DPX³ touchscreen voor borden

DPX³ touchscreen voor borden tot 8 apparaten
414901

EMS CX³ datarail 18mod

EMS CX³ datarail 18 modules voor datatransport van het supervisie systeem - geschikt voor montage op alle types van rails en verhogingsrails
414902

EMS CX³ datarail 24mod

EMS CX³ datarail 24 modules voor datatransport van het supervisie systeem - geschikt voor montage op alle types van rails en verhogingsrails
414903

EMS CX³ datarail 36mod

EMS CX³ datarail 36 modules voor datatransport van het supervisie systeem - geschikt voor montage op alle types van rails en verhogingsrails
414907

EMS CX³ datasnoer 250 mm

EMS CX³ datasnoer 250 mm voor datatransport van het supervisie systeem - kit van 10 stuks
414908

EMS CX³ datasnoer 500 mm

EMS CX³ datasnoer 500 mm voor datatransport van het supervisie systeem - kit van 10 stuks
414909

EMS CX³ datasnoer 1000 mm

EMS CX³ datasnoer 1000 mm voor datatransport van het supervisie systeem - kit van 5 stuks
414910

EMS CX³ koppelingsconnector

EMS CX³ doorverbindingshuls voor datasnoer om de lengte ervan te verhogen - kit van 5 stuks
414914

EMS CX³ afschermkap datarail

EMS CX³ afschermkap om het niet gebruikte gedeelte van de datarail af te schermen - wordt op de rail geklikt - in kunststof - lengte 36 modules
414936

EMS CX³ mini configurator

EMS CX³ mini configurator om de installatie te configureren, te testen, te bedienen en weer te geven zonder computer, noch IP verbinding - breedte 4 modules
414938

EMS CX³ software 32 adressen

EMS CX³ energie manager software voor 32 adressen MODBUS of 32 energietellers met impulsen - met licentiesleutel