Supervisie & energiebeheer

Supervisie & energiebeheer

Een eerste stap in de richting van een duurzame economie

Alleen al het tonen van de resultaten van metingen van het energieverbruik aan de gebruikers (door weergave op een muur die voor iedereen zichtbaar is), leidt meteen tot een daling van dat verbruik met 10 %. Daarnaast kunnen die besparingen duurzaam worden gemaakt en vooral geoptimaliseerd worden door de invoering van actieplannen die door de operations manager zijn opgesteld. Deze laatste beschikt extern over real time geanalyseerde en in het geheugen opgeslagen gegevens.

CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Een innoverend en universeel energiebeheersysteem

EMS CX3

Een eenvoudige installatie

Het EMS CX³ systeem wordt gevoed via een zeer lage veiligheidsspanning (ZLS) via 2 aansluitmogelijkheden: 

  • het innoverende systeem van de datarail
  • de aansluitsnoeren met snelkoppeling

TELLEN/METEN

Tellen en meten van elektrische waarden

SIGNALEREN

Het lokaal of vanop afstand signaleren van de status van de elektrische beveiligingsapparaten of kringen

BEDIENEN

Het lokaal of vanop afstand bedienen van de elektrische beveiligingsapparaten


COMMUNICEREN

EMS CX3

De overdracht van gegevens vanop afstand, buiten het verdeelbord

WEERGEVEN

EMS CX3

Het weergeven van gegevens, lokaal of vanop afstand, op geïntegreerde schermen of op PC, smartphone of tablet