EMDX³

EMDX³

De EMDX³- meetcentrales

Het meten van de verbruikte kwaliteit en kwantiteit van de energie is doorslaggevend voor het nemen van goede beslissingen betreffende de energieprestatie. Nauwkeurige en regelmatige metingen, gecombineerd met corrigerende acties, vormen de sleutel van een goede beheersing van het verbruik en de kwaliteit van de energie.


MODULAIRE EMDX³ MEETCENTRALE

Modulaire EMDX³ meetcentrale

Breedte 4 modules 

 • Weergave LCD 
 • Meting van de stromen, de spanningen, de actieve, reactieve en schijnbare vermogens en van de interne temperatuur.
 • Telling dubbel tarief: 
  • verbruikte actieve energie        
  • verbruikte reactieve energie       
  • werkingstijd
 • Multifunctionele centrale met impulsen
 • Multifunctionele centrale RS 485.

MEETCENTRALE EMDX³ ACCESS

Meetcentrale EMDX³ Access

 • Multifunctionele meetcentrale te monteren op de deur of op een volle afdekplaat
  • Meting van de stromen, de spanningen, de actieve, reactieve en schijnbare vermogens, de interne temperatuur en de arbeidsfactor
  • Telling :

  • verbruikte of geproduceerde actieve enrgie
  • verbruikte of geprooduceerde reactieve energie
  • werkingstijd
  • met impulsen

 • Uitrustbaar met communicatiemodules RS 485 of met impulsuitgangen
 • Programmeerbare alarmen voor alle functies.

MEETCENTRALE EMDX³ PREMIUM

Meetcentrale EMDX³ Premium

Multifunctionele centrale op deur

Dezelfde kenmerken als de EDMX³ Access met individuele harmonischen tot en met rang 63

Kan 4 optionele modules ontvangen:
 

 • Communicatiemodule, geheugenmodule, 2 ingangen / 2 uitgangen en temperatuursmodule.


 • Te combineren met communicatiemodules RS 485, Ethernetcommunicatie, Ethernetcommunicatie met netwerkkoppeling RS 485, berichtenopslag, 2 ingangen / 2 uitgangen, temperatuur.


De waarden gemeten door de EMDX³ meetcentrales worden op afstand weergegeven op een product met een internetbrowser (PC, smartphones ,TV en tablet PC’s).

​​Communicatie, geheugen, 2 ingangen / 2 uitgangen en temperatuur.

energiemeter

EDMX³ energiemeters

 • Enkelfasige en driefasige kWh-meters
 • Standaard versie of MID-gecertificeerde meters
 • Met impulsuitgangen of RS 485 poort voor communicatie

Stroomtransformatoren (c.t.)

Uitgebreid gamma open en gesloten stroomtransformatoren 

 • Supervisie en energiemeting.
 • Volledige compatibiliteit met de ampèremeters, de energietellers of de meetcentrales.
 • Secundaire aansluiting met klemmen of met kabelschoenen.
 • Bevestiging 

Gesloten transformatoren: op plaat, rail DIN of op staaf
Open transformatoren: op staaf

NIEUW GAMMA STROOMTRANSFORMATOREN (C.T.)