De belangrijkste functies voor de ruimte met medische voorzieningen

De belangrijkste functies voor de ruimte met medische voorzieningen

Functies die zelfs toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, en die makkelijk te reinigen zijn: oproep patiënt, verlichtingsbediening, toegang tot het computernetwerk voor de kamers, EHBO-afdelingen, de eerstehulppost, het ziekenhuis, 
het rusthuis, ...


Antimicrobieel assortiment van het Mosaic programma

Antimicrobieel assortiment van het Mosaic-programma

De producten uit dit assortiment werden uitgevoerd in antimicrobieel materiaal op basis van zilverionen (ag+). Deze technologie maakt de vernietiging van de meeste bacteriën mogelijk zonder gewennings- of resistentie-effecten (fysieke vernietiging). Ze zorgt voor een aanvullende garantie op de niet-verspreiding van de bacteriën.Verkrijgbaar in verlichtingsbedieningen, contactdozen 2P+A, RJ 45-aansluitingen, afdekplaten (2, 4 of 6 modules, 2 x 2 horizontale of verticale modules) en afsluitkapjes. Aan de hand van een markering kan dit assortiment worden geïdentificeerd.

​Afdekplaat in antimicrobieel materiaal

De waterdichte antimicrobiële afdekplaat

Deze platen werden ontwikkeld om het schoonmaakproces te vergemakkelijken. Het gaat om IP 44-platen die in antimicrobieel materiaal worden uitgevoerd. Slechts één referentie voor alle bedienings- en aansluitfuncties. Worden op de Eliocad-hoofdeindearmaturen en -kokers geplaatst.


De vlakke contactdozen

Voorkomen het ophopen van vuil en vergemakkelijken het schoonmaken. Wanneer een stekker in de contactdoos wordt gestoken, schuift het ronde gedeelte van de contactdoos naar achter. Wanneer de stekker uit de contactdoos wordt gehaald, keert het ronde gedeelte terug tot aan de afdekplaat. Zo wordt vuilafzetting in de uithoeken van de contactdoos voorkomen. Worden op de Eliocad-hoofdeindearmaturen en -kokers geplaatst.


Beperkt de overdracht van ziektekiemen via de handen 

De sensorschakelaars

Maken het in- en uitschakelen van de verlichting mogelijk, door met de hand vlak voorbij de schakelaar te bewegen. 
Worden op de Eliocad hoofdeindearmaturen - en kokers geplaatst.