Chartres Infini

Chartres Infini

Sarlam Infini

De wandlichten Chartres zijn in een nieuw jasje gestoken en een volledig nieuw gamma met LED-referenties is geboren: Chartres Infini.
Een geheel van technologie en nieuwe functies, samengebracht in een extra plat design.

En nog meer.

Dankzij de synergie en de know-how, waarborgt Chartres Infini een compleet verlichtingssysteem.

Ontdek onze verlichtingsoplossingen voor uw project; een totaaloplossing volledig in lijn met uw behoeften en verwachtingen, van installatiebeheer, tot comfort en sereniteit voor de gebruikers.


Sarlam infini

Functies

ON/OFF

ON/OFF

Dubbel niveau/timer

	Double niveau/minuterie

HF-detectie

Détection HF

HF-detectie + klok

Détection HF + Horloge

Het wandlicht begint pas te branden wanneer het wordt gevoed; het wordt geactiveerd door een extern bedieningselement (bv. een schakelaar of een detector).

Het wandlicht heeft twee verschillende functies:

 • Dubbel niveau:  Hiermee hebt u de keuze uit twee lichtsterkteniveaus (waarvan u de parameters met behulp van de configuratietool kunt instellen), die kunnen worden gestuurd door twee externe bedieningspunten.
 • Timer: het wandlicht wordt door middel van een externe drukknop ingeschakeld en blijft daarna gedurende een vooraf instelbare tijd branden.

Het wandlicht wordt altijd gevoed via het elektriciteitsnet en gaat alleen branden als aan de volgende voorwaarden is voldaan: als iemand aanwezig is en als het verlichtingsniveau te laag is. De wandlichten beschikken over een systeem dat vooraf meldt wanneer ze zullen uitvallen en over een waakstand.

Deze wandlichten hebben dezelfde kenmerken als de HF-detectiewandlichten. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om via een geïntegreerde klok (met of zonder waakstand) de overgang te maken van werkingswijze 1 naar werkingswijze 2.


montage

Gemakkelijke montage

 1. loskoppelbare sokkel
  zorgt ervoor dat het niet nodig is om de bekabeling en bevestiging opnieuw te doen bij productvervanging
 2. Identieke hartafstand
  als de chartres origine met hetzelfde formaat
 3. Afdichtingen
  voor nog meer veiligheid en een optimale levensduur

Beperk de risico's

Dankzij een extra antivandalisme versterking, worden de risico's op vandalisme of diefstal op de werf verminderd.

Tijdwinst dankzij de efficiënte manier van instellen

Dankzij de configuratietool, is de wandverlichting Chartres Infini configureerbaar in enkele minuten, zonder te moeten demonteren.

U kan :

 • De fabriekinstellingen wijzigen om het geschikte programma te importeren voor de omgeving en de gebruikers.
 • De instellingen van de wandverlichting bekijken en nieuwe parameters doorsturen, om op elk moment de werking bij te stellen.
 • Configuratieprogramma's dupliceren van de éne lamp naar de andere om snel dezelfde parameters in te stellen.
parametrage