AREI: Halogeenvrije oplossingen

AREI: Halogeenvrije oplossingen

Om meer aandacht te besteden aan de brandveiligheid in publieke ruimtes zijn sinds 1 juni 2020 halogeenvrije of gelijkwaardige oplossingen verplicht gesteld om te installeren in bepaalde ruimtes, dit is opgenomen in het nieuwe AREI wat sinds die datum van kracht is.

Wat is AREI?

Het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) bepaalt de regels voor de elektrische installatie. Je moet deze verplicht in acht nemen voor elke nieuwe installatie, volledige renovatie en uitbreiding. Deze regels garanderen jouw veiligheid en stellen je in staat doeltreffender in te spelen op al je uitrustingsnoden.

Wat moet u weten
over het nieuwe AREI?

Een dubbelinterview met experts
van Legrand en Vinçotte

Waarom een nieuw AREI?

Deze grondige herstructurering zorgt ervoor dat het AREI: 

 • beter aansluit bij de Europese normen, zoals het harmonisatiedocument HD 60364 als internationale standaard over elektrische installaties in gebouwen 
 • toegankelijker is voor nieuwe technologieën 
 • overzichtelijker, leesbaarder en dus gebruiksvriendelijker is.

Wat houdt het in?

Vanaf 1 juni 2020 moet u halogeenvrije producten in de volgende ruimtes installeren:

 • publieke ruimtes waar minimaal 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld sporthallen, concertzalen, seminariezalen, …)
 • evacuatiewegen in bouwwerken (bijvoorbeeld trappenhallen en gangen), behalve wanneer deze in wooneenheden gelegen zijn
 • tunnels die als bouwkundige kunstwerken beschouwd worden.

De volgende producten moeten halogeenvrij of gelijkwaardig uitgevoerd worden: buizen, open en gesloten goten, kabelrekken, aftakdozen en kabels.

Energiezuilen, schakelaars en wandcontactdozen vallen buiten deze norm. 

Voor meer informatie
zie ook ‘Veelgestelde vragen’

Belangrijke highlights nieuwe AREI voor u als installateur:

 • Ingangsdatum norm is per 1 juni 2020 
 • Lopende projecten gestart zijn VOOR 1 juni 2020 (na bestelbon) mogen afgerond worden zonder halogeenvrije uitvoeringen
  - Projecten mogen tot 2 jaar na bestelbon uitgevoerd worden in PVC
 • Projecten NA 1 juni 2020 moeten wel direct uitgevoerd worden in halogeenvrij.
 • Renovatie/ onderhoudsprojecten: bestaande installaties mogen blijven, maar nieuwe gedeelte moet voorzien worden met halogeenvrij.

Onze halogeenvrije oplossingen:


FAQ

Voor meer informatie
zie ook ‘Veelgestelde vragen’

Type product
Legrand.be