Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

corporate-social-responsibility-header

Corporate Social Responsability

De Corporate Social Responsibility (CSR) van Legrand bevindt zich op het snijvlak van onze dagelijkse activiteiten, de strategische koers van onze onderneming en de wereld om ons heen. Dit zorgt voor een continue aanpassing van ons beleid en onze speerpunten. CSR van Legrand is gebaseerd op vier aandachtsgebieden die richting en structuur geven aan haar duurzame verplichtingen en verantwoordelijkheden.

loading...

Deze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld in 15 belangrijke uitdagingen die zowel voor de stakeholders van de Group als voor de ontwikkeling van haar activiteiten prioriteit hebben.


 

promote-diversity-csr

Het promoten van diversiteit en inclusiviteit

Onze ambitie

Legrand haar ambitie is om gezien te worden als een rolmodel voor een inclusief beleid dat alle verschillen tussen mensen omarmt.

 1. Gender diversiteit.
 2. Inclusief beleid voeren ten aanzien van mensen met een handicap.
 3. Samenwerking tussen mensen van verschillende leeftijden.
 4. Diversiteit van herkomst of achtergrond; of dat nu sociaal, cultureel of ethnisch is.
 5. Inclusiviteit van LGBTQ+ .

 

reduce-carbon-footprint-csr

Onze carbon footprint verminderen

Onze ambitie

Legrand haar ambitie is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een low-carbon maatschappij

 1. Oplossingen maken met minder CO² uitstoot zodat onze klanten meer CO² kunnen vermijden.
 2. Het verminderen van de CO² uitstoot van de groep met 10% in scope 1 en scope 2.
 3. Ten minste 250 hoofdleveranciers aanmoedigen om in 2030 gemiddeld 30% minder CO² uit te stoten (scope 3).

 

circular-economy-csr

De circulaire economie ontwikkelen

Onze ambitie

Legrand haar ambitie is om de impact op het mileu voor al onze oplossingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door prioriteit te geven aan circulaire oplossingen zodat we zo min mogelijk grondstoffen gebruiken. We promoten ook het hergebruik van materialen.

 1. Minimaal 15% gerecycleerd plastic- en 40% recycled metaal gebruiken in producten die door de groep worden gemaakt.
 2. Wegwerp plastic in flow- en in polystyrene verpakkingen afschaffen.
 3. 72% van de groeps jaarlijkse verkoop moet passen in "Product Sustainable Profiles".

 

responsible-business-csr

Een verantwoord bedrijf zijn

Onze ambitie

Door heel de waardeketen van de groep is het Legrand's doel om het beleid en "good pratices" te implementeren die ontworpen zijn om medewerkers te respecteren en aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van klanten.

 1. Het behalen van een score van 90% op klantentevredenheidsonderzoeken.
 2. Zorgen dat alle hierboven genoemde doelen van Business Ethics gehaald worden door middel van toezicht, training en analyses.
 3. Het zorgen voor jaarlijkse training voor ten minste 85% van alle werknemers. Het doel is minimaal 7 uur opleiding te kunnen geven aan elke werknemer.
 4. Het verminderen van het aantal accidenten op het werk met 20%.
 5. Het uitbreiden van het "Serenity On" programma zodat 100% van de werknemers hier gebruik van kunnen maken.

De gehele CSR aanpak en de roadmap 2022-2024 vind je op www.legrandgroup.com.