Circulaire oplossing

Circulaire oplossing

Het CSR-beleid van Legrand bestaat uit 3 pijlers;
Business ecosysteem, mensen en duurzaamheid.

Legrand definieert en beheert haar CSR strategie via meerjarige routekaarten. Deze CSR-routekaarten zijn gebaseerd op de belangrijkste CSR-uitdagingen en de bijbehorende meetindicatoren. De huidige roadmap, die de periode 2019-2021 bestrijkt, is de 4e CSR-routekaart van Legrand. Het bevestigt het engagement van Legrand voor de duurzame ontwikkeling van zijn activiteiten en presenteert een aanzienlijke vooruitgang en ambitie ten opzichte van de vorige roadmaps.

Dit 4e stappenplan is gebaseerd op een materialiteit beoordeling die voor het eerst internationaal wordt uitgevoerd.

Voor een optimale wendbaarheid en reactiviteit bestrijkt het stappenplan 2019-2021 een periode van drie jaar. De 22 cijfermatige doelstellingen zijn berekend ten opzichte van het niveau dat eind 2018 is gerealiseerd en moeten eind 2021 zijn bereikt. De jaarlijkse follow-up van de indicatoren met betrekking tot deze doelen vormt een maatstaf voor de prestaties van Legrand op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Boven op dit 3 jarenplan heeft Legrand voor de lange termijn ook ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Voor 2030 zijn de volgende doelen vastgesteld:

 • Verhoging van het aandeel van de omzet dat met duurzame producten wordt gegenereerd,
 • Diversiteit en gelijke kansen beleid doorvoeren, ook op managementniveau
 • Vermindering van de CO2-voetafdruk van de activiteiten.

Legrand is zich dus bewust van de noodzaak om anders om te gaan met materialen en energie. In de genoemde CSR Roadmap staat onder andere omschreven dat alle nieuwe ontwikkelingen op een dusdanige manier uitgevoerd moeten worden dat de materialen eenvoudig terug te winnen zijn. Ook worden de R&D-afdelingen en ook de filialen uitgedaagd om circulaire initiatieven te ontplooien.

CSR-strategie

Waarom een circulaire oplossing op basis van stroomrails:

Railkoker

Legrand biedt een circulaire oplossing op basis van stroomrails (ook wel spanningsrail of busbar genoemd).

De specifieke opbouw van stroomrails heeft een gunstig effect op het spanningsverlies en daarmee ook op de energieverliezen die optreden. Ook tijdens het ontwerp worden deze effecten extra benut door, in bepaalde situaties, grotere doorsneden toe te passen dan strikt voor de werking noodzakelijk is.

Daarnaast kan de stroomrails voorzien worden van aftakpunten, dit kan elke halve meter, hierdoor is het niet langer noodzakelijk om uw kabel tracé te wijzigen als uw installatie verandert. U maakt connectie met de stroomrails door het monteren van een aftakkast op de aftak-opening van de stroomrails. Dit werkt als een stekker verbinding en is dus eenvoudig verplaatsbaar zonder dat er materiaal toegevoegd of verwijderd hoeft te worden.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat stroomrails zonder enige aanpassing veel langer kan dienen als de backbone van uw elektrotechnische installatie. Waardoor er dus van nature al minder grondstoffen verbruikt worden. De elementen van de stroomrails zijn bovendien aan elkaar bevestigd met bouten, wat de demontage veel makkelijker maakt als de installatie het einde van de gebruiksperiode bereikt heeft.


Hoe werkt dit?

Legrand verkoopt het systeem dat bestaat uit de stroomrails, de aftakkasten en bijbehorend bevestigingsmateriaal, aan haar klant en tekent met de eigenaar van de stroomrails een terugkoopovereenkomst.

Circulariteit

Terugkoopovereenkomst:

 • Aan het einde van de gebruiksperiode van de stroomrails of van de aftakkast(en) wordt Legrand op de hoogte gebracht.
 • Vervolgens zullen we het systeem of de aftakkast gaan oogsten, waarna er een bedrag terugbetaald wordt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de staat van de producten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of via het algemeen contactformulier.

Inspectie Electrische installaties
De veiligheid van de elektrische installatie moet gedurende de gehele levensduur worden gecontroleerd. Daarom is een controlebezoek (of periodiek bezoek) verplicht.

Zodra de gelijkvormigheid van de elektrische installatie tijdens een eerste controle werd vastgesteld, moet u die periodieke controle laten uitvoeren.

 • jaarlijks voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties;
 • jaarlijks voor elektrische installaties in zones met explosiegevaar;
 • jaarlijks voor elektrische installaties op hoogspanning;
 • om de 5 jaar voor alle andere elektrische installaties.

Het periodieke bezoek wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.5. van het betreffende Boek van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

Tijdens deze periodieke controle vragen we de klant om de stroomrails te laten controleren volgens ons test protocol. Door dit test protocol aan te houden weet u dat u een betrouwbare installatie heeft en behoudt. Het uiteindelijke terugkoopbedrag is afhankelijk van de kwaliteit van de stroomrails.

Door het toevoegen van warmte indicatoren, intelligente boutverbindingen en door het periodiek uitvoeren van controles, weten we van elk stroomrail-element wat de status is. We vragen u dan ook om het keuringsrapport over de stroomrails met ons te delen, Legrand legt dit keuringsrapport vervolgens vast in een logboek. Zo weten we ook precies welke elementen een extra controle nodig hebben nadat ze retour gestuurd zijn en of er elementen bij zitten die refurbished of gerepareerd moeten worden.

Aan het einde van de gebruiksperiode komen we de stroomrails nog een keer bekijken en bepalen we wat een realistisch terugkoopbedrag is. Als de elementen niet beschadigd zijn en ook niet extreem vervuild en bovendien de keuringsrapportage is gedeeld dan ontvangt u sowieso de dan geldende grondstofprijs. Is dat niet het geval dan nemen we ook onze verantwoordelijkheid. We gaan dan zorgen dat de onderdelen van de stroomrails zoveel mogelijk hergebruikt worden. Voor deze stroomrails ontvangt u de dan geldende schrootprijs.


Gecertificeerde oplossing

Legrand heeft ervoor gekozen om haar circulaire stroomrails te laten certificeren door een onafhankelijke parij. 

 • De MCI (Material Circularity Index) geeft aan hoe circulair de oplossing is.
 • De LI geeft aan hoe eenvoudig het is om de stroomrail los te koppelen om deze ook effectief te kunnen herbruiken zonder dat deze beschadigd.

De stroomrails bevat al gerecyclede materialen en door de stroomrails vervolgens ook nog een keer te re-usen draagt dit bij aan een hoge MCI index. Doordat de stroomrails met bouten aan elkaar bevestigd is, is het ook relatief eenvoudig om deze zonder schade te demonteren. De LI index is daardoor ook zeer hoog.

We bewijzen hiermee dat onze circulaire oplossing meer is dan alleen een mooi verhaal en dat de oplossing daadwerkelijk bijdraagt aan het verninderen van het grondstofverbruik.

Meer informatie over de MCI en LI vindt u in het certifcaat van Nibe.