Wat moet u weten over het AREI 2020?

Wat moet u weten over het AREI 2020?
Een dubbelinterview met experts van Legrand en Vinçotte

03/06/2020 - 16:57

Sinds 1 juni 2020 is het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van kracht. Het vroegere AREI dateerde van 1981 en was toe aan een grondige opfrissing en nieuwe structuur. Wat zijn de voornaamste aanpassingen? Met welke inhoudelijke wijzigingen moet u als installateur of uitbater rekening houden? En hoe blijft u de vinger aan de pols houden van deze complexe regelgeving?

We vroegen tekst en uitleg aan twee experts: Philippe Cotton, Expert Electricity Academy bij Vinçotte en Geert Verschueren, Manager Normalisatie bij Legrand.


Situering

“Het vroegere AREI – dat bijna 40 jaar oud was – was uitgegroeid tot een bonte verzameling van teksten op het vlak van reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België. In de loop der jaren slopen er allerlei hiaten in dit kluwen van teksten en officieel bronnenmateriaal, waarbij de inhoud bovendien niet meer afgestemd was op recente trends en evoluties. In 2013 lanceerde de FOD Economie daarom de vraag om het reglement grondig te updaten en in overeenstemming te brengen met Europese normalisatiedocumenten. Deze taak werd toegewezen aan Vinçotte en Wolters Kluwer. Eind oktober 2019 werd het vernieuwde AREI in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Sinds 1 juni 2020 zijn alle wijzigingen van kracht, waardoor ons land aansluiting vindt bij Europese landen – Frankrijk, Nederland en Duitsland – die deze hervorming al eerder doorvoerden.”

Waarom een nieuw AREI?

“Er zijn diverse redenen om het AREI te herwerken. Dankzij de grondige herstructurering sluit de wetgeving beter aan bij de Europese normen, zoals het harmonisatiedocument HD 60364. Tegelijk zijn de drie verschillende installatieniveaus beter op elkaar afgestemd. Het vernieuwde AREI integreert ook nieuwe technologieën en toepassingen in de wetgeving. En tenslotte is de wetgeving overzichtelijker, leesbaarder en dus gebruiksvriendelijker.”

Naast nieuwe structuur ook inhoudelijke aanpassingen

“Naast structurele aanpassingen zijn er ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Tot nu toe bestond het AREI uit één boek. Sinds 1 juni 2020 is het reglement opgesplitst in 3 boeken, die elk onderverdeeld werden in delen, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen. Boek 1 behandelt installaties op laagspanning en zeer lage spanning, boek 2 verwijst naar installaties op hoogspanning en boek 3 behandelt installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie. Elk boek bestaat uit 9 delen, figuren en tabellen.”

“Installateurs en uitbaters hadden soms heel wat moeite om vlot de nodige informatie op te zoeken in dit onoverzichtelijk kluwen van artikels en addenda. Dit leidde dikwijls tot tijdrovende discussies met eindklanten. In het nieuwe boek 1 zijn alle nieuwe artikels – 68 in totaal – en ministeriële besluiten handig samengevat. Dit maakt het opzoekingswerk heel wat eenvoudiger en zorgt ervoor dat er geen grijze zones meer ontstaan bij de toepassing van de wetgeving.”

Aandacht voor nieuwe technologieën en trends

“Een grote stap voorwaarts is ook de implementatie van nieuwe technologieën in de nieuwe wetgeving. We denken hierbij binnenkort aan laadpalen voor elektrische wagens, intelligente woningen, selectieve differentieelschakelaars type B of op afstand geschakelde differentieels. Die laatste toepassing was het voorbije jaar erg actueel vanwege de lockdownmaatregelen, met bijvoorbeeld de tweede verblijven die verboden toegang waren voor hun eigenaars.”

In de kijker: onderafdeling 4.3.3.7 ‘bijzondere brandbeveiligingsmaatregelen’ en halogeenvrije oplossingen

“In het nieuwe reglement staan voorzorgsmaatregelen tegen brand extra in de kijker. In de nieuwe onderafdeling 4.3.3.7 – dat volledig herlezen en herschreven werd – vindt u als professional een reeks nieuwe verplichtingen die opgelegd worden aan elektrische installaties om brand te voorkomen. De wetgever stelt hoge eisen aan de compartimentering van gebouwen, waarbij tegelijk de nieuw begrippen ‘kritische en veiligheidsinstallaties’ geïntroduceerd worden, inclusief een grondige risicobeoordeling ervan. Ook het verplichte gebruik van halogeenvrije producten in publieke ruimtes – waarbij minimaal 50 personen tegelijk aanwezig zijn – springt in het oog. Deze verplichting geldt niet enkel voor kabels (zoals tot nu toe van toepassing was), maar ook voor buizen, open en gesloten kabelgoten, kabelrekken, aftakdozen en ander elektrisch installatiemateriaal. Deze moeten halogeenvrij zijn of een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijkwaardig is.

“Het gebruik van halogeenvrije oplossingen – met dus minder dan 0,5% halogeen in verwerkt – zorgt ervoor dat bij brand in een publieke ruimte minder giftige en donkere rookgassen vrijkomen. Hierdoor blijven noodsignalisatie en evacuatiewegen steeds zichtbaar, wat het risico op gewonden en dodelijke slachtoffers uiteraard aanzienlijk verkleint.”

Legrand en Vinçotte adviseren en bieden trainingen aan

“Legrand biedt tal van halogeenvrije of gelijkwaardige oplossingen aan om tegemoet te komen aan de nieuwe installatieverplichtingen. Naast een uitgebreid productengamma kunnen installateurs, groothandelaars en eindklanten ook rekenen op een gepersonaliseerde dienstverlening. Zo geeft onze presalesafdeling productadvies aan studiebureaus, in functie van de nieuwe wetgeving en normen. Onze technische dienst en calculatiedienst gaan aan de slag met lastenboeken en prijsoffertes en beantwoorden dagelijks praktijkvragen van installateurs en klanten. Ons salesteam onderhoudt nauwe contacten met installateurs in de residentiële en tertiaire sector. Op de website van Legrand kunnen onze klanten trouwens 24/7 een handig FAQ-overzicht over het nieuwe AREI raadplegen.”

“Vinçotte Academy besteedt veel aandacht aan training en vorming van professionals in de sector. Via basisopleidingen en masterclasses krijgen installateurs, preventieadviseurs, medewerkers van studiebureaus en andere professionals de kans om hun kennis over de nieuwe wetgeving grondig bij te schaven. Dit gebeurt zowel via klassikale seminaries als via online webinars. Ook onze bedrijfsinterne opleidingen – dus op maat van klanten – zijn zeer populair. Want één ding is zeker: hoe meer technische kennis u als professional hebt, des te veiliger een elektrische installatie kan gebeuren. En dat zorgt voor extra gemoedsrust en comfort bij zowel de installateur als de eindklant.”

U vindt alle opleidingen georganiseerd door Vinçotte Academy terug op hun website via onderstaande link: https://www.vincotte-academy.be/nl/all-courses