Twee jobs, één doel: de realisatie van duurzame en futureproof klantenprojecten in Power

Twee jobs, één doel: de realisatie van duurzame en futureproof klantenprojecten in Power

05/02/2021 - 15:33

In 2020 was de werkagenda van collega Alexander Collignon zeer goed gevuld. De reden: tijdens het voorjaar maakte hij de switch van Application Engineer naar Business Development Manager binnen het Power-domein. We vroegen Alexander hoe hij de voorbije drukke maanden ervaarde…

Het begin

“Dankzij mijn startjob bij Legrand als Power Calculator leerde ik enorm veel bij over het Power-productassortiment van Legrand, de wereld van elektrische installaties en de behoeften en wensen die onze klanten hierbij hebben.

Na enkele jaren maakte ik de switch van Power Calculator naar Application Engineer Power. Een nieuwe uitdagende job, nog steeds op het snijpunt van techniek, maar vooral ook met een extra commerciële uitdaging. Deze nieuwe job bleek me al snel op het lijf geschreven, waarbij ik niet alleen onze klanten achter de dossiers leerde kennen, maar ook samen met hen kan sparren om de oplossing op maat inzake vermogensbeveiliging, distributie- en industriële kasten, UPS systemen… te bekomen. Daarnaast vind ik het uitdagend – en een must! – om mijn kennis over techniek en wetgeving voortdurend bij te schaven en ook de link met duurzaamheid, efficiënt energiebeheer en toekomstgericht denken te accentueren.

Momenteel is het een ideale periode om in te stappen in deze wereld van elektriciteit. Deze vernieuwende oplossingen zitten in een ware stroomversnelling. Bovendien komt binnen Power steeds meer de nadruk te liggen op groen en efficiënt elektriciteitsverbruik, onder andere omwille van de stijgende kost van elektriciteit. De vroegere benadering van een passieve installatie die er simpelweg ‘staat en werkt’ is vandaag niet meer voldoende. We zien nu een voortdurende drang en noodzaak om efficiëntiewinst te bekomen doorheen de levensduur van een installatie. En waar je vroeger jarenlang kon teren op dezelfde product- en technische kennis, is het werk vandaag veel spannender omdat we elke dag opnieuw nieuwe innovaties zien opduiken. Bijblijven is dus de boodschap!

Zo vind ik het bijvoorbeeld ook heel boeiend om een elektrische installatie te zien evolueren van het voorheen zeer passieve product – dat alle basistaken correct vervult – naar een intelligent systeem dat veel meer mogelijkheden schept voor de klant. Ik denk hierbij aan lichtsturing, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, smart panels, energiemeting, enzovoort.”

Klantgericht denken en doen

“Vaak verliezen klanten het overzicht in het kluwen van technische producten en systemen. Bijkomend wijzigt de wetgeving en vooral de technologie razendsnel, zoals bijvoorbeeld het nieuwe AREI dat sinds 1 juni 2020 van kracht is. Ikzelf voel me echter als een vis in het water in deze materie, waarbij ik er steeds opnieuw naar uitkijk om klanten hierin te ondersteunen en wegwijs te maken in ons uitgebreid Power assortiment.

Ik hou ervan om een luisterend oor te zijn voor mijn klanten en hun frustraties weg te nemen. Een gepersonaliseerde aanpak biedt hen niet alleen gemoedsrust en comfort, maar zorgt er ook voor dat we een langetermijnrelatie kunnen opbouwen.”

Goed onderhandelen is het halve werk

In zijn job als Application Engineer Power kon Alexander zijn commerciële en onderhandelingsvaardigheden volop uitspelen. Hij licht toe: “In een project legt elke betrokken partij, van bouwheer tot installateur, klemtonen die voor hem of haar doorslaggevend zijn. Vaak zie ik dat budgettaire aspecten een rem zetten op de voortgang van een dossier. Ik vind het boeiend om samen met de klanten prioriteiten te bespreken, deze te wikken en te wegen naar de kosten/baten om uiteindelijk oplossingen te vinden dat aan alle partijen hun wensen voldoet of een gezond compromis is waar alle partijen zich in kunnen vinden. Resultaat is dan een installatie die alles in huis heeft zodat de klant jarenlang zorgenvrij zijn eigen business kan doen floreren.”

Klaar voor nieuwe uitdaging als Business Development Manager

Sinds april 2020 is de focus van Alexander stilaan verschoven van het natraject van klantendossiers naar het conceptueel en strategisch meedenken met klanten. Hoe ziet hij zijn rol als Business Development Manager? Alexander: “Diverse facetten in de uitoefening van mijn vorige functies geven me een mooie bagage: van het puur elektrische (wetgeving en berekeningen) over het mechanische (het monteren en plaatsen van technische onderdelen) tot het menselijke aspect. In mijn nieuwe job als Business Development Manager verdwijnen de eerste twee aspecten iets meer naar de achtergrond, zodat ik extra kan focussen op het gedeelte van dossiers ‘stroomopwaarts’. Het wordt dus mijn taak om ervoor te zorgen dat in een project elke partij een duidelijk overzicht heeft, er een keihard en efficiënt (technisch en budgettair) dossier is samengesteld en op die manier het ‘denken’ al gedaan is op het moment dat het ‘doen’ aan de orde is.”

Klantendossiers die passen binnen het DNA van Legrand

De nieuwe rol van Business Development Manager is best uitdagend. Maar daar kijkt Alexander erg naar uit: “Het wordt mijn taak om te onderzoeken welke dossiers het best passen binnen het DNA van Legrand, om daarbij een echte meerwaarde te bieden. En ook: hoe kan een installatie ontworpen, correct gedimensioneerd en geplaatst worden binnen vooraf uitgetekende budgetlijnen? Daarnaast zal ik op elk bedrijfsniveau een goede wisselwerking moeten creëren tussen diverse partijen: studiebureaus, installateurs, architecten en andere beslissingsnemers…”

Hebt u vragen over welke rol een Business Development Manager van Legrand in uw project kan spelen? Neem contact op met Alexander en zijn collega’s via marketing.benelux@legrand.com.