SDM-group wordt de POWER SOLUTION PARTNER Legrand UPS

SDM-group wordt de POWER SOLUTION PARTNER Legrand UPS
Nood aan kennis en kwaliteit

14/01/2022 - 14:37

Bij de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten vormen UPS-systemen steeds vaker het centrale deel van de energiedistributiestroom. Klanten vragen een oplossing op maat, aangevuld met advies en nazorg door experten. Via een total solution provider wordt u daarbij van a tot z begeleidt. Wie daarvoor SDM-group inschakelt, kan voortaan rekenen op de kwalitatieve noodstroomoplossingen van Legrand.

Wie is de SDM-group?

SDM-Group is marktleider in energie kritische installaties en is als solution provider verantwoordelijk voor de realisatie van stroomopwekkings- en (nood)stroomdistributieprojecten. Hun experts begeleiden klanten en studiebureaus bij de concept¬bepaling en uitrol van laag- en middenspanningstoepassingen, nood- en stroomgeneratoren, UPS, WKK, Microgrid, energie¬opslag en hernieuwbare energiebronnen.

SDM-group kiest bij elk technisch aspect van een project voor een bepaalde fabrikant via een samenwerkingsovereenkomst. Dergelijke samenwerkingen bieden de beste garantie voor het aanbieden van gespecialiseerde technologie aan klanten én een transparante communicatie tussen contractpartijen.

SDM-Technics is de bordenbouwer van de SDM-Group, en al lang een gewaardeerde partner. Hun fabriek is in Zolder.

SDM-projects uit Overijse, is verantwoordelijk voor de engi¬neering, uitwerken en de realisatie van energie projecten in binnen en buitenland.

De SDM-group is in België de absolute marktleider in ziekenhuizen en vlieghavens en is ook zeer sterk aanwezig in de industrie, datacenters, banken, energiesector, voeding, mijnen, enz.

Waarom kiest SDM voor Legrand?

Legrand heeft een uitgebreid aanbod aan driefasige high-end UPS-oplossingen en biedt op die manier technische toege¬voegde waarde aan een diverse mix van klanten: elektro¬technische installateurs, eindklanten en studiebureaus. Als Legrand partner in totaalprojecten garandeert de SDM-group daarnaast een projectmatige sleutel-op-de-deuraanpak en een onmiddellijke aanknoping met andere technieken (zoals bijvoorbeeld de automatisatie en het beheer van UPS-oplos¬singen). De productspecialisten van Legrand bieden de exper¬ten van SDM-group de nodige technische product ondersteu¬ning tijdens het gehele traject.

Waarom kiest Legrand voor de SDM-group?

De technische meerwaarde van de SDM-group is een enorme troef voor elektrische installaties. Hun gedegen kennis en hun 50 jaar ervaring op het gebied van kritische installaties zorgt altijd voor de beste oplossing voor de klant. De kost van een micro-onderbreking of een uitval is enorm (machinebeuk, productie en materiaal verlies, enz. De zekerheid en de garan¬tie dat de gebruiker nooit zonder energie valt is de hoofdzaak.

POWER IN CONTROL

Eind 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst met legrand en SDM ondertekend door:

  • Chris Vandebrouck, Sales Director Legrand
  • Bavo De Man, CEO SDM-group
  • Tony Masure, Business Development Manager Benelux Legrand
  • Frank Pittoors, Sales en Marketing Manager SDM-group