Legrand loopt voorop in circulaire oplossingen

Legrand loopt voorop in circulaire oplossingen

23/09/2021 - 09:00

Met haar Green Deal heeft de Europese Unie een plan op tafel liggen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De circulaire economie is een belangrijk onderdeel van dit plan. Steeds meer bedrijven ondernemen actie om klaar te zijn voor een groenere toekomst. Al in 2018 startte Legrand een ambitieus plan om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Europese regelgeving voor circulariteit als aanjager

De Europese regelgeving spoort ons aan om minder virgin grondstoffen te gebruiken. Om hieraan te kunnen voldoen, zullen steeds meer producten zo lang mogelijk in dezelfde vorm gebruikt moeten worden. Dit creëert enorme kansen om de ecologische voetafdruk binnen bedrijven te verkleinen. Efficiënter omgaan met materialen en energie moet dan ook een prominente plaats krijgen in de Corporate Social Responsibility strategie (CSR) van elke onderneming die toekomstbestendig zaken wil doen.

Bij Legrand staan alle seinen op groen om deze duurzame aanpak om te zetten in daden. Lion van Nuenen, Market Manager Tertaire/Industrie bij Legrand: “Wij hebben de ambitie om onze producten maximaal te hergebruiken in de functie die ze nu hebben. Dit doen we door producten goed te monitoren en ze aan het einde van de gebruiksperiode terug te halen en eventueel te herstellen. Hierna zullen we deze producten weer op de markt brengen zonder in te boeten op de kwaliteit, als zijnde nieuwe producten. Uiteindelijk willen we zo weinig mogelijk materiaal weggooien, om zo een substantiële bijdrage te leveren aan een kleinere afvalberg en schoner milieu.”

Circulaire stroomrails: onze eerste circulaire oplossing

Bij Legrand vormt de circulaire aanpak een belangrijk onderdeel van het CSR-beleid. Lion: “Al in 2018 spraken we de ambitie uit om een eerste circulaire oplossing op de markt te brengen. In een gezamenlijk initiatief met ENGIE tekenden we de schetsen uit voor de lancering van de circulaire stroomrails. In een later stadium werkten we samen met Nibe om de mate van circulariteit van onze producten te kunnen aantonen en certificeren. De ontwikkeling van deze circulaire stroomrails is bedoeld om ook door andere partijen in de markt te laten gebruiken en is dus niet exclusief voor ENGIE.

De controle, eventuele reparatie en het refurbishen van de circulaire stroomrails vergt aanzienlijk minder grondstoffen dan een nieuwe stroomrails. Bovendien zijn we erin geslaagd om duurzaamheid te verenigen met kwaliteit, wat naar voren komt in de garantie die we geven. Dankzij de toepassing van een terugkoopovereenkomst bieden we onze klanten de zekerheid dat ze op het einde van de gebruiksperiode een deel van de kostprijs terugbetaald krijgen. Die aanpak levert een kleinere afvalberg en dus een schoner milieu op.

Klaar voor de toekomst?

Hoe ziet Lion de circulaire economie zich verder ontwikkelen? Zijn oordeel is duidelijk: “De trend naar het maximale hergebruik van grondstoffen en materialen is geen kwestie van willen, maar van moeten. De Green Deal-deadlines – met 50% reductie van grondstoffen in 2030 – komen immers snel dichterbij.

Binnen Legrand is onze stroomrails een eerste stap, maar we willen snel werk maken van een vergroening van onze andere energiedistributieproducten. Het doel is om de komende maanden en jaren ons circulaire productassortiment stelselmatig uit te breiden. We willen de lat hoog blijven leggen om onze CSR-strategie in de praktijk te blijven omzetten. Ik hoop dat collega’s in onze sector ook snel schakelen, omdat op die manier het draagvlak voor de circulaire economie aanzienlijk kan toenemen. En daar worden mens en milieu alleen maar beter van.”

Lees meer hoe Legrand haar circulariteitsbeleid omzet in de praktijk.