Green'Up Premium: laadpalen voor elektrische en hybridewagens

Green'Up Premium: laadpalen voor elektrische en hybridewagens

01/02/2019 - 09:30

Interview met Dimitri Van den Heuvel, Product Manager bij Legrand

Cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigen de stijging van het aantal ingeschreven elektrische auto’s. In 2015 waren er nog maar 282, maar dat aantal was in 2017  al gestegen tot 1.295. Die groei zette zich ook dit jaar door, met in september al 1.972 100% elektrische voertuigen. De prognose is 2.600 tegen eind 2018. Elektrisch rijden zit in de lift, maar het aandeel in vergelijking met auto’s op benzine en diesel blijft relatief klein. Datzelfde fenomeen geldt voor de hybridewagens, waarvan het aantal ingeschreven wagens (2.289 tot september 2018) recent lijkt te stagneren.

“Dat heeft ongetwijfeld te maken met het subsidiebeleid van de Vlaamse overheid op dit vlak.” Aan het woord is Dimitri Van den Heuvel, Product Manager bij Legrand. “Wie een elektrische auto aankoopt, kan rekenen op een zero-emissiepremie. Het feit dat hybridewagens minder gesubsidieerd worden, is ongetwijfeld een belangrijke driver in het voordeel van de 100% elektrische wagen."

De markt voor elektrische en hybridewagens is welliswaar nog beperkt, maar kent een stijgende curve. Waar precies op die markt profileert Legrand zich met zijn laadstations?

Er is het residentiële segment, met daarin de opsplitsing tussen de individuele woning en het appartementsgebouw. Als generalist werkt Legrand via de installateur, en dus is dat deel van de markt ideaal om de meerwaarde van een sterk product te introduceren. Daarnaast is er ook dat stukje privédomein in de tertiaire sector, waar we al aanwezig zijn met andere producten. Denk aan de parking van winkels en bedrijven. Onze troef hier is dat we ook aan dat type privé-investeerders een globale aanpak kunnen bieden.

Dat is toch al een hele hap. Wat doet Legrand dan niet?

We blijven weg van de oplaadfaciliteiten op openbare parkings en andere publieke infrastructuur, langs de weg of voor overheidsinstellingen. Met onze Green’Up Premium-oplaadunits en alle daaraan gerelateerde producten voor residentieel en tertiair gebruik schrijven we al mee aan een groot hoofdstuk van het ecologische verhaal.

Laat ons even focussen op de producten zelf: waaruit bestaat zo’n oplaadsysteem?

Enerzijds zijn er de contactdozen. Let op! Zo’n contactdoos lijkt op een gewoon stopcontact, maar is het helemaal niet. Legrand heeft de waterdichte (IP66) Green’Up Access Plexo-contactdoos in het assortiment. Daarmee kunt u thuis makkelijk, veilig en snel uw auto opladen. Om op te laden in gemeenschappelijke ruimtes is de IK10 Soliroc antivandaal-contactdoos geschikt. Een bijzondere troef trouwens om te vermijden dat de stroomsterkte beperkt zou moeten worden tot 10 A om beschadiging te voorkomen, is het door Legrand gepatenteerde detectiesysteem dat zorgt voor magnetische herkenning tussen stekker en stopcontact. Een perfect alternatief om te kunnen blijven laden bij 16 A. Door zo het maximumvermogen van de contactdoos aan te spreken, wordt de laadtijd heel wat korter. Voorwaarde is wel dat de laadkabel (mode 2) voorzien is van een Green’up-stekker. En dan zijn er uiteraard de laadstations zelf. Het Green’Up Premiumlaadstation is er in een kunststof uitvoering (IP 44) en een metalen (IP 55) versie. Zo’n laadstation wordt gebruikt om voertuigen op te laden in mode 2 en mode 3.

Wat maakt dat Legrand er op dat vlak uitspringt?

Opladen in mode 2 vereist twee polen en een aarding, maar ook een aparte kring vanuit de verdeelkast met daarachter een stopcontact beveiligd met differentieel en automaat. Precies dat laden in mode 2 maakt Legrand uniek. We zijn momenteel de enige aanbieder die daarvoor een speciale oplossing heeft. Het aandeel mode 3 opladen zal trouwens verder stijgen door de hogere oplaadsnelheid en omdat er meer informatie van de wagen naar het laadsysteem wordt uitgewisseld. Daarom hebben we de meeste van onze laadstations dan ook uitgerust met contacten voor zowel mode 2 als mode 3.

IOT is een hot topic in onze huidige samenleving. Wie niet geconnecteerd is, kan niet meer mee. Hoe zit dat met de Green’Up Premium?

Dat is vandaag inderdaad een essentieel gegeven. We hebben er dan ook voor gezorgd dat onze Green’Up oplossing helemaal past binnen onze eigen Eliot-filosofie (Electric Internet of Things).

Wat betekent dat in de praktijk?

Onze laadstations hebben een ingebouwde Bluetoothverbinding. Daardoor kan het opladen lokaal gebeuren met behulp van EV Charge, een app die we zelf ontwikkelden voor smart phone of tablet. Diezelfde app is echter ook geschikt voor werken op afstand. Concreet betekent dit dat een optionele IP-communicatiekit (elektronische kaart) in de laadpaal wordt geplaatst om zo verbonden te worden met het wifi- of 3G/4G-netwerk. Afstandsbediening is nu mogelijk vanaf een smartphone, tablet of pc.

Toegangscontrole en besturing via de app: check! Biedt het systeem nog meer mogelijkheden?

We kunnen effectief nog een stap verder gaan. Een stap die helemaal past bij het principe ‘meten is weten’. Via de EV Charge app kunt u het verbruik van het laadstation aflezen per dag, week, maand of jaar*. Integratie van de Legrand-energiewebserver is daarbij essentieel. Aan die webserver worden meerdere laadpalen gekoppeld om zo het verbruik op te tekenen. Zo kunt u niet alleen het verschil tussen dag- en nachtverbruik zien, het systeem gaat ook meer in detail. Zo kan getoond worden wie oplaadt of hoeveel wordt opgeladen aan welk laadstation. Ook kan worden geregistreerd welke afdeling in het bedrijf hoeveel energie verbruikt. Dat zijn zeker interessante data voor kostenberekening.Het laadstation kan ook voorzien worden van een RFID-badgelezer om de toegangscontrole en het verbruik te personaliseren.

De Green’Up Premium kan dus ook een bijdage leveren aan het actuele debat rond dynamisch omgaan met energiebeheer?

Wie werkt aan energiegerelateerde oplossingen, kan niet anders dan daar vandaag zijn steentje aan bij te dragen. Een voorbeeld: onze EV Charge app is programmeerbaar om het laadvermogen aan te passen wanneer onvoldoende energie aanwezig is. Zo zou op een bedrijfsparking de beschikbare energie gelijkmatig verdeeld kunnen worden over de verschillende laadpalen.

* Voor grotere installaties, dus met meerdere laadstations, is het interessanter om met ons Energie Supervisie Systeem te werken.