Compensatie van reactief vermogen

Compensatie van reactief vermogen
Legrand-condensatorbatterijen leveren bijdragen aan duurzaam energiegebruik.

24/04/2012 - 13:05

De condensatorbatterijen van Legrand zijn typerende voorbeelden van de energie-efficiënte oplossingen die het bedrijf aanbiedt. De compensatie van reactieve energie is immers een belangrijk aspect in een duurzaam gebruik van energie (energie-efficiëntie).

Verbeterde energiekwaliteit

Bij de systematische verbetering van de energiekwaliteit vervullen condensatorbatterijen een essentiële rol. De plaatsing ervan  - in tertiaire en industriële gebouwen, op bestaande en nieuwe installaties -  kan de hoeveelheid reactieve energie, afgeleverd door de bron, immers aanzienlijk verminderen door een verbetering van de arbeidsfactor van de installatie. Dat heeft zo zijn voordelen, op verschillende vlakken: een bijkomend supplement op reactieve energie wordt niet langer in rekening gebracht, er is minder verlies van actieve energie in de kabels, een verbetering van het spanningsniveau aan het einde van de lijn en bovendien wordt met dezelfde installatie een verhoging van het actief vermogen gerealiseerd.

De condensatorbatterijen vinden hun toepassing in diverse types van installaties zoals met name productiehallen, ziekenhuizen, datacenters, commerciële gebouwen, …

Vast, geprefabriceerd of automatisch

Legrand biedt voor laagspanningsinstallaties verschillende uitvoeringen aan, zijnde vaste condensatoren, geprefabriceerde racks en automatische condensatorbatterijen.

De vaste condensatoren Alpivar² zorgen voor een vaste compensatie van het reactief verbruik. Deze dubbel geïsoleerde droge condensatoren worden geleverd met afschermkappen en zijn er in vermogens variërend van 2,5 tot 125 kvar.

Voor inbouw in elektrische kasten zijn er de driefasige geprefabriceerde racks Alpivar² (12,5 tot 80 kvar). Ze bestaan uit een condensator, een contactor voor capacitieve stromen en een set van drie HPC-zekeringen.

Het reactief vermogen afkomstig van een automatische condensatorbatterij is moduleerbaar in functie van de schommelingen van de arbeidsfactor, de verbruiksbelasting en het reactief verbruik van de installatie. Legrand biedt twee types aan; Alpimatic (10 tot 900 kvar) met elektromechanische contactoren en Alpistatic (80 tot 1500 kvar) met statische contactoren. Een anti-harmonische smoorspoel is verkrijgbaar bij alle automatische condensatorbatterijen.

Ook voor compensatie van reactief vermogen op middenspanningsinstallaties biedt Legrand doeltreffende oplossingen.