Alles wat u moet weten over de keuring van uw elektriciteit

Alles wat u moet weten over de keuring van uw elektriciteit

04/04/2022 - 15:54

Een elektrische installatie die niet volgens de regels van de kunst geplaatst werd, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Om brand of elektrocutie te voorkomen, moet u uw installatie dan ook verplicht laten keuren. Wanneer moet zo'n elektrische keuring gebeuren? Hoe gaat dan in zijn werk? En wat moet u zelf voorbereiden?

Wanneer is een keuring verplicht?

Een elektrische keuring is verplicht in 3 gevallen:

  1. Bij een nieuwe installatie
  2. Bij een belangrijke wijziging, uitbreiding of verzwaring van de installatie
  3. Bij een verkoop van de woning

De installatie moet gekeurd worden door een erkend controleorganisme. Na afloop krijgt u een positief of negatief keuringsverslag. In het laatste geval moet u de installatie binnen de 12 maanden in orde brengen en opnieuw laten keuren.

Hoe verloopt de keuring?

De keurder controleert verschillende onderdelen van uw installatie, te beginnen met de elektriciteitskast. Is de kast correct geplaatst? Zijn alle nodige beveiligingen aangebracht en is er een differentieelschakelaar voorzien? De keurder gaat ook na of de installatie op de juiste manier geaard is.

Vervolgens checkt de controleur het eendraadschema en het situatieschema van de installatie, alsook de rest van de woning: stopcontacten, lichtschakelaars ... Ook kijkt hij naar het type en de plaatsing van de elektriciteitsdraden en gaat hij na of bepaalde situaties gevaarlijk kunnen zijn. Daarbij gaat er extra aandacht naar de elektriciteit in de badkamer, aangezien de risico's in vochtige ruimtes groter zijn.

Hoe bereidt u zich voor?

Let erop dat uw elektrische installatie volledig is afgewerkt voor u een afspraak maakt met een controleorganisme. Zie dat de meterkast en alle aardingen geplaatst zijn en dat het verdeelbord makkelijk bereikbaar is, waarbij de bovenkant op ongeveer 2 meter hoogte hangt. Sluit indien mogelijk alle sokkels van stopcontacten en schakelaars aan en zorg dat elk punt goed toegankelijk is.

Belangrijk: uw aanwezigheid is noodzakelijk tijdens de keuring. Daarnaast moet u 3 zaken voorzien om een positief attest te kunnen krijgen:

  1. Het eendraadschema. Dit schema brengt in kaart hoe alle elementen van de elektrische installatie al dan niet met elkaar verbonden zijn. Het geeft met andere woorden alle leidingen, kabels en stroombanen weer. Daarbij worden een aantal universele letters, nummers en symbolen gebruikt. Voorzie 3 exemplaren.
  2. Het situatieschema. Het situatieschema is een grondplan van de woning of van één specifieke ruimte. Het doel van dit schema is om weer te geven waar alle onderdelen van de elektrische installatie zich precies bevinden. Het is een noodzakelijke aanvulling op het eendraadschema om een duidelijk beeld te krijgen van de installatie. Ook hiervan heeft u 3 exemplaren nodig.
  3. De EAN-code. Deze 18-cijferige code identificeert de aansluiting van uw installatie op het netwerk. U kunt de EAN-code terugvinden op uw energiefactuur.

Doorgaans kunt u zowel het eendraadschema als het situatieschema opvragen bij uw installateur, maar u kunt ook zelf een eendraadschema uittekenen of een situatieschema maken.

Regels nog eens nalezen?

Of u een positief of negatief keuringsverslag krijgt, hangt af van het A.R.E.I. Dit reglement bepaalt de voorschriften waaraan elke elektrische installatie in België moet voldoen.

Twijfelt u of uw installatie conform is? Lees de regelgeving hier na en ontdek ons advies.