Legrand UPS plaatsing en inbedrijfstelling

Legrand UPS plaatsing en inbedrijfstelling

  • 1 Current: Projectinformatie
  • 2 Logistiek
  • 3 Omgeving
  • 4 UPS ruimte
  • 5 Elektrische voorzieningen
  • 6 Overige
  • 7 Complete
Is er al een gewenste periode / week / datum bekend voor de UPS plaatsing en inbedrijfstelling?
Wat is er bekend?
Contactpersoon voor planning
Projectadres
Projectadres
Contactpersoon op locatie
Is deze persoon bevoegd tot controle en ondertekening van het opleveringsdocument?
Algemene informatie
Kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 08:00 - 18:00 uur?
Krijgen de monteurs vrije toegang?
Is er een document voor goed gedrag en zeden vereist voor de monteurs ?
Is er een werkvergunning nodig?
Zijn er aanvullende veiligheidsprocedures waar rekening mee gehouden dient te worden?
Wordt de UPS plaatsing uitgevoerd door Legrand?