Service & support
Home > Service & support

Service & support

Het spreekt voor zichzelf dat een bedrijf dat hoogtechnologisch designmateriaal produceert, beschikt over een goed geöliede servicemachine. Vanzelfsprekend is bij problemen de installateur het eerste aanspreekpunt voor de eindklant, maar wat als ook hij er niet uitkomt? Deze rubriek biedt alvast een antwoord aan de meest dringende vragen van de installateur. Wat kan je hier vinden?

1. Software en schemas
Vaak ontstaat een probleem door het niet correct aansluiten van het materiaal of het niet goed gedocumenteerd beginnen aan een installatie. Raadpleeg daarom de sectie "Software en schema's" en overtuig je er van dat je informatie up to date is. Gebruik je software voor je installatie, ga dan even kijken of je de juiste versie bezit. Misschien is er al een nieuwere versie beschikbaar!  Raadpleeg dan deze pagina!

2. Technische assistentie Nog steeds geen oplossing gevonden voor uw probleem? 

Raadpleeg dan deze pagina!