I-communicerende oplossingen

voor de gebouwen in de tertiaire sector

LEGRAND: NIEUWE I-COMMUNICERENDE MEETSYSTEMEN VOOR GEBOUWEN IN DE TERTIAIRE SECTOR

De nieuwe elektrische EMDX³ energiemeters en meetcentrales van Legrand geven de verbruikswaarden per gebruik in iedere verdeelkast weer. In de nieuwe systemen kan de informatie dankzij de i-communicerende technologie zeer dicht bij de gebruikers worden gebracht, op een scherm in een gang, op een computer, op een gsm, op een digitale tablet: hierbij is iedere verdeelkast van een IP-adres voorzien. Een eerste stap in de richting van een duurzame economie.
HD

Weergave zo dicht mogelijk bij de gebruikers

DE METING VAN HET ENERGIEVERBRUIK

In lokalen in de tertiaire sector volstaat het al toe te zien op het energieverbruik om 8 tot 12 % te besparen. Hoe dat mogelijk is? Door de verbruikswaarden in iedere verdeelkast weer te geven, ingedeeld naar gebruik (verwarming, koeling, productie van warm water, verlichting, koken, contactdozen).

Op een gecentraliseerde plaats en op afstand gegevens weergeven voor operations managers

DE ELEKTRISCHE EMDX³ ENERGIEMETERS EN MEETCENTRALES VAN LEGRAND ZIJN I-COMMUNICEREND

Het nieuwe aanbod van energiemeters en meetcentrales van Legrand biedt antwoorden. Met behulp van de energiemeters en de meetcentrales kan de energie worden gemeten die door een enkelfasige of driefasige kring wordt verbruikt, opgedeeld per gebruik (verwarming, koeling enz.) en kunnen het energieverbruik in kWh en andere waarden zoals de stroom, de actieve energie, de reactieve energie, het vermogen enz... worden weergegeven. 

Maar de nieuwe oplossingen van Legrand gaan nog verder en bezorgen ieder bord dankzij de i-communicerende infrastructuur een IP-adres. Hierdoor kunnen de gegevens buiten de verdeelkasten worden weergegeven – bijvoorbeeld op een scherm in een gang, op een externe computer, op een gsm, op een digitale tablet... 

Van de nieuwe energiemeters van Legrand worden zowel standaard- als MID-versies aangeboden. De MID-certificering garandeert de nauwkeurigheid van de telling met het oog op het doorfactureren van de verbruikte energie. Ze kunnen met een concentrator of een IP-omvormer worden gecombineerd. Van de nieuwe meetcentrales bestaan modulaire versies en deurversies. In het laatste geval kunnen er aanvullende modules worden toegevoegd en heeft men de keuze uit twee prestatieniveaus: de EMDX³ Access centrale met twee modules (RS485 en impuls) en de EMDX³ Premium centrale waarin alle modules worden ondergebracht, met een capaciteit om de afzonderlijke harmonischen te meten tot rang 63.
tableau

Weergave in de verdeelkast

EEN IP-ADRES VOOR IEDERE verdeelKAST

In het hoofdverdeelbord wordt er één meter per kring voor de verwarming/airconditioning, de verlichting en de contactdozen geïnstalleerd. Ze worden met bus-kabels aangesloten op een RS 485-converter waarmee de verbinding met het IP-netwerk tot stand wordt gebracht. Via een modulaire server die sinds maart 2011 beschikbaar is, kunnen de verbruikswaarden per gebruik worden weergegeven op een digitale tablet die uitgerust is met een webbrowser en die met het netwerk is verbonden. Via de specfieke meetsoftware, die op onze site kan worden gedownload, worden de meetwaarden van de energiemeters of de meetcentrales weergegeven op een pc die op het IP-netwerk is aangesloten. 

of  

Met behulp van een supervisiesoftwareprogramma, dat Legrand specifiek voor u heeft geprogrammeerd, beschikt u over een globale IP-sturing van alle verbruikswaarden vanaf een computer: weergave en meting op ieder rechtstreeks vertrek in het laagspanningsverdeelbord door de modulaire, Access of Premium EMDX³ meetcentrales, gedetailleerde metingen van ieder gebruik door de impulsenergiemeters die per 7 verbonden zijn met bijvoorbeeld een concentrator op de verdeelkast of gewoon de essentiële metingen.

EEN EERSTE STAP IN DE RICHTING VAN EEN DUURZAME ECONOMIE

Alleen al het tonen van de resultaten van de metingen van het energieverbruik aan de gebruikers (door weergave op een muur die voor iedereen zichtbaar is) leidt al meteen tot een daling van dat verbruik met 10 %. Daarenboven kunnen die besparingen duurzaam worden gemaakt en vooral geoptimaliseerd worden door de invoering van actieplannen die door de operations manager worden opgesteld. Deze laatste beschikt extern over real time geanalyseerde en in het geheugen opgeslagen gegevens. Op basis van de combinatie van 3 energiemeters en een meetcentrale en corrigerende acties kan voor een kantoorruimte van 600 m² een jaarlijkse besparing worden gerealiseerd van naar schatting 800 € en 1.300 kg eq. CO2.