Producten en systemen
Home > Producten en systemen

Woningbouw

Wie om zich heen kijkt, ziet hoe de samenstelling van onze bevolking aan het veranderen is. We bereiken de komende jaren een piek in de vergrijzing van onze beroepsbevolking, de verhoudingen tussen privé en werk lopen steeds meer door elkaar heen.

Tertiair

Werkbare oplossingen concentreren zich rond de werkplek. De werkplek verschilt per functie van het gebouw. Kantoren, zorginstellingen, onderwijs, hotels, winkels en openbare gebouwen. Ze hebben allemaal hun eigen karakter en hun eigen specifieke installatie.

Industrie

Flexibiliteit, reduceren van orderdoorlooptijd en verspillingen zijn belangrijke sleutelbegrippen voor het verhogen van het internationale concurrentievermogen in de industrie.