Perspectieven
Home > Over Legrand > Ons beroep > Perspectieven
Perspectieven Legrand Group
  • De referentiespeler worden in elektrische intelligentie met innoverende oplossingen en sterke focus op energie-efficiëntie.
  • Zijn leiderschap op het gebied van elektrische en digitale infrastructuren voor gebouwen versterken.
EEN DUBBELE AMBITIE TEN DIENSTE VAN EEN DUURZAME GROEI
De keuze om zich te specialiseren, gekoppeld aan een stevige verankering in zijn markten, biedt Legrand de mogelijkheid om duidelijke ambities te koesteren.

ÉÉN PRINCIPE: Uitbreiding van het productaanbod

De Group streeft ernaar de markten naar een hoger niveau te tillen door producten aan te bieden met een almaar hogere toegevoegde waarde. Hiervoor breidt Legrand zijn aanbod steeds verder uit en probeert het waarde te creëren voor de hele economische keten.
volenté

ÉÉN wil: Iedereen toegang tot elektriciteit geven

De Group richt zijn ontwikkeling ook op oplossingen die voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. 

Als marktleider beschouwt Legrand het als zijn taak om de toegang tot elektriciteit in de hele wereld te bevorderen. In 2009, in het kader van een samenwerking met het "Helen Hamlyn Center", deed Legrand een onderzoek naar de gebruiken en behoeften van de bevolking in India op het gebied van de toegang tot elektriciteit. Dat onderzoek werd verricht ter plaatse en is bedoeld om oplossingen te ontwikkelen op maat van de lokale behoeften. Bijvoorbeeld: een betaalbaar stopcontact, dat veilig en efficiënt toegang geeft tot elektriciteit en verlichting, of meer geavanceerde systemen voor het beheer van het elektriciteitstekort, vooral op het platteland. Oplossingen die in de nabije toekomst verwacht worden en het leefcomfort van de achtergestelde bevolkingsgroepen moeten verbeteren.