Legrand Group

Feiten en cijfers 2012

Legrand in enkele cijfers

De solide prestaties in 2012 toont opnieuw de kwaliteit van de economische zelffinanciering van het model van Legrand en het vermogen van dit model om duurzame waarde te creëren.

Omzet: 4,5 Mds € 
38% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe economieën
Bijna 25% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe marktsegmenten
37% van de omzet gerealiseerd met nieuwe producten
Vestigingen in 70 landen en aanwezig in 180 landen
Meer dan 35 000 medewerkers
Meer dan 200 000 referenties

Financiële indicatoren

Omzet
in miljoen euro
Aangepaste operationele marge
in % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de Group
in miljoen euro
Nettoresultaat per aandeel
in euro
Vrije cashflow
in miljoen euro
Dividend per aandeel
in euro

* onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2012
Omzet 2012 per geografisch gebied
Structuur van het aandeelhouderschap op 28.02.2013

Indicatoren duurzame ontwikkeling

> milieu-indicatoren (zonder Inform en Indo Asion Switchgear)
Locaties met ISO 14001-certificaat
in %
CO2-uitstoot verbonden aan het energieverbruik
in duidenden ton CO 2 -eq.  

* raming volgens het GME Protocol
> sociale indicatoren
Gerecycleerd afval
in %

Studiebureaus die levencyclusanalyses doen
in %
Personeelsbestand van de Group volgens leeftijd en geslacht
in%
Evaluatie van de risico's
aandeel in % van de personeelsleden van de Group die het voorwerp vormen van een geformaliseerde risicobeoordeling (zonder Inform en Indo Asian Switchgear)