Legrand Group

Feiten en cijfers 2011

Legrand in enkele cijfers

Legrand zet zijn rendabele en waarde creërende groeistrategie voort. Het versnelde zijn ontwikkeling in 2011 en bevestigde de structurele verbetering van zijn economische model.

Omzet: 4,25 Mds € 
35% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe economieën
Bijna 22% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe marktsegmenten
38% van de omzet gerealiseerd met nieuwe producten
Vestigingen in 70 landen en aanwezig in 180 landen
Meer dan 33 000 medewerkers
Meer dan 190 000 referenties

Financiële indicatoren

chiffre d'affaires
Omzet
in miljoen euro
marge opérationnelle ajustée
Aangepaste operationele marge
in % van de omzet
résultat net part du groupe
Nettoresultaat aandeel van de Group
in miljoen euro
résultat net par action
Nettoresultaat per aandeel
in euro
cash flow libre
Vrije cashflow
in miljoen euro
dividende par action
Dividend per aandeel
in euro

* onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2012
chiffre d'affaires 2011 par zone géographique
Omzet 2011 per geografisch gebied
structure de l'actionnariat au 15/03/2012
Structuur van het aandeelhouderschap op 15.3.2011

Indicatoren duurzame ontwikkeling

> milieu-indicatoren (zonder Inform en Indo Asion Switchgear)
sites certifiés ISO 14001
Locaties met ISO 14001-certificaat
in %
émissions de CO2 liées aux consommations d'énergie
CO2-uitstoot verbonden aan het energieverbruik
in duidenden ton CO 2 -eq.  

* raming volgens het GME Protocol
> sociale indicatoren
déchets valorisés
Gerecycleerd afval
in %


Studiebureaus die levencyclusanalyses doen
in %
effectifs du groupe par âge et sexe
Personeelsbestand van de Group volgens leeftijd en geslacht
in%
évaluation des risques
Evaluatie van de risico's
aandeel in % van de personeelsleden van de Group die het voorwerp vormen van een geformaliseerde risicobeoordeling (zonder Inform en Indo Asian Switchgear)