Legrand Group

Feiten en cijfers 2010

Legrand in enkele cijfers

Innovatie, regelmatig nieuwe producten met grote toevoegde waarde op de markt brengen en acquisities zijn de belangrijkste groeimotoren van de Group. Legrand boekt bijna twee derde van zijn omzet met producten die nummer 1 of 2 zijn in hun markt, zoals in Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India, China, Mexico enz.

Omzet: 3,89 Mds €
33% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe economieën
Bijna 20% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe marktsegmenten
38% van de omzet gerealiseerd met nieuwe producten 
Vestigingen in 70 landen en aanwezig in 180 landen
Meer dan 31 000 medewerkers 
Bijna 100% van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling behaald in 2010
Meer dan 178 000 referenties

Financiële indicatoren

De zeer positieve evolutie van het groeiprofiel ging gepaard met een structurele verbetering van het economische model van Legrand, waardoor een aanzienlijke toename van de rentabiliteit en de vrije cashflow mogelijk was.
marge opérationnelle
Aangepaste operationele marge
in % van de omzet
chiffre d'affaires
Omzet
in miljoen euro
résultat net
Nettoresultaat aandeel van de Group
in miljoen euro
Cash flow
Vrije cashflow
in miljoen euro
Dividend per aandeel
in euro 

* onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene aandeelhouders vergadering van 26 mei 2011
géographique
Omzet per geografisch gebied
management
Structuur van het aandeelhouderschap op 31.3.2011

Indicatoren duurzame ontwikkeling

Milieu-indicatoren

Locaties met ISO 14001-certificaat
in %
Doelstelling eind 2010 bereikt  (boven 70% blijven)
emissions
CO2-uitstoot verbonden met het energieverbruik
in ton CO2-eq  
Doelstelling eind 2010 bereikt 
(-10% in vergelijking met 2006 - 216 duizenden ton CO2-eq.)
déchets
Gerecylceerd afval
in %
Doelstelling eind 2010 bereikt 
(boven 80% blijven)
bureau
Studiebureaus
die ecoconcepten uitwerken
in %
Doelstelling eind 2010 bereikt 
(60% halen op wereldniveau)

SOCIALE INDICATOREN

effectifs de groupe
Personeelsbestand van de Group volgens leeftijd 
en geslacht in 2010
in %
evaluation
Risocobeoordeling
(aandeel in % van de personeelsleden van de Group die het voorwerp vormen van een geformaliseerde risicobeoordeling)
Doelstelling eind 2010 bereikt
(boven 80% blijven)