Legrand Group

Feiten en cijfers 2009

Legrand in enkele cijfers

Zijn complete aanbod, aangepast aan de tertiaire, industriële en residentiële sector maakt van Legrand een referentiespeler in haast 180 landen. Innovatie is voor Legrand een essentiële groeihefboom. Legrand is nummer 1 in minstens een van zijn activiteitsdomeinen in Frankrijk, Italie, China, Rusland, Polen, Latijns-Amerika en in het totaal in bijna dertig landen.

3,57 miljard omzet
30% van de omzet wordt vandaag in de groeilanden gerealiseerd 
Bijna 50% van de omzet met producten die leider zijn in hun markt
Vestigingen in meer dan 70 landen en in 180 landen 
4500 actieve patenten 
Bijna 30 000 medewerkers 
Meer dan 170000 referenties

Financiële indicatoren

In een context waarin de omzet constant daalt,
is de recurrente aangepaste operationele marge van de Group in 2009 haast stabiel gebleven op 17,6% van de verkoop.
chiffre d'affaires
Omzet
in miljoen euro
Recurrente aangepaste operationele marge
in % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de Group
in miljoen euro
Vrije cashflow
in miljoen euro
Dividend per aandeel
in euro
Omzet per geografisch gebied
Structuur van het aandeelhouderschap 30.6.2010

Indicatoren duurzame ontwikkeling

Voornaamste ecologische en sociale indicatoren van de Group
Locaties met ISO 14001-certificaat
in %
CO2-uitstoot gekoppeld aan het energieverbruik
in ton CO2-eq.
Gerecycleerd afval
in %
Studiebureaus die econconcepten uitwerken
in %
Ernstigheidsgraad van de arbeidsongevallen
(aantal dagen werkonderbreking  
x 1 000) / (aantal gewerkte uren)
Vrouwen - mannen
Personeelsbestand van de Group volgens leeftijd en geslacht in 2009
in %
Comités voor Veiligheid en Gezondheid (CVG)
(verhouding in % van de personeelsleden van de Group doe door een CVG worden vertegenwoordigd)