Organisatie van de Group

Waarden, transparantie en Global Compact

Home > Over Legrand > Duurzame ontwikkeling > Organisatie van de Group
Fundamental principes
In het verlengde van de vier waarden van de Group – ethisch gedrag, klantgerichtheid, bewuste omgang met middelen en innovatie – geldt voor alle entiteiten van Legrand een Charter van Fundamentele Waarden met daarin de gedrags- en businessregels die iedereen moet naleven. Een netwerk van meer dan zestig ethiekcorrespondenten binnen de groep zijn de drijvende kracht achter deze ontwikkeling en maken dat deze regels worden nageleefd.
Ethiek, transparantie, dialoog met de belanghebbende partijen: om een duurzame groei te garanderen houdt Legrand in al zijn activiteiten rekening met zijn verbintenissen. Het is de bedoeling om ook de leveranciers en klanten van de Group bij de duurzame ontwikkeling te betrekken.

Legrand ondertekenaar van Global Compact

http://dev01.cloudbits.eu/sites/all/themes/legrand/logo.pngIn lijn met de waarden van de groep en het Charter van de Fundamentele Waarden vormt de toetreding van Legrand tot Global Compact een belangrijk element in zijn beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Global Compact is een initiatief van de VN en wil ervoor zorgen dat wereldwijd een aantal waarden en afspraken worden nageleefd, om alle volkeren te laten profiteren van de voordelen van de globalisering. Het pact houdt zich aan tien principes, die te maken hebben met de naleving van de mensenrechten, het elimineren van discriminatie met betrekking tot werkgelegenheid, de bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie.

Transparantie

Het resultaat van de duurzame ontwikkeling van de Group wordt erkend door zijn opname in internationale indexen die als referentie gelden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
Dow Jones
Legrand opgenomen in de index DJSI Europe

Na de jaarlijkse evaluatie in september 2011 werd Legrand officieel opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index Europe. 
De prestatie van de onderneming wordt beoordeeld door het ratingagentschap SAM.
Het aandeel Legrand opgenomen in de index FTSE4GOOD

Deze financiële index werd in het leven geroepen door de London Stock Exchange, in partnership met Financial Times, en wordt beheerd door het Britse ratingagentschap EIRIS (Ethical Investment Research Service). Hij bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen die geacht worden ethisch en verantwoord te handelen.
Legrand geselecteerd in de indexen ASPI en ETHIBEL EUROPE

Op grond van de analyses van het Franse ratingsagentschap VIGEO is het aandeel Legrand opgenomen in de indexen ASPI en ETHIBEL Europe.
Legrand een van de sustainability leaders - SAM

SNa een analyse van de duurzame ontwikkeling in de groep heeft het Zwitserse agentschap SAM (Sustainable Asset Management Indexes GmbH) Legrand opgenomen in zijn jaarlijkse ranking van de best presterende ondernemingen in dit domein: "The Sustainability Yearbook 2010". Legrand wordt op die manier ingedeeld bij de zes wereldwijde ondernemingen in de sector "elektrische componenten en uitrustingen".
Relatie met de leveranciers

Legrand verbindt zich ertoe de fundamentele ethische principes na te leven op het gebied van de mensenrechten, de arbeidsnormen en de milieubescherming. Legrand verwacht van zijn leveranciers dat zij dezelfde normen naleven op het gebied van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. De naleving van dit aankoopbeleid is nu al een belangrijk criterium in de keuze en het beheer van de leveranciers.