Milieu

84 % van de sites zijn ISO 14001

Engagement voor het milieu
Zowel in zijn industriële vestigingen als in het ontwerp van zijn producten geeft Legrand Group de voorkeur aan materialen en technieken die de mens en het milieu respecteren. Zo beperkt de Group de impact van zijn activiteiten terwijl hij zijn economische prestatie verbetert en zijn aanbod aantrekkelijker maakt. 
De verbintenissen van de Group zijn opgenomen in het Milieucharter van Legrand en berusten op de volgende pijlers:

  • De milieuzorg in de vestigingen van de Group integreren en een ISO 14001-benadering hanteren.
  • Rekening houden met de ecologische aspecten vanaf het ontwerp van de producten, systemen en oplossingen. De klanten informeren om ze te helpen de beste oplossingen te kiezen, onder andere dankzij de milieuverklaringen van de producten (PEP).
  • Producten en oplossingen ontwikkelen om de energie-efficiëntie van residentiële, tertiaire en industriële gebouwen te verbeteren
limiter l'impact
DE MILIEU-IMPACT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE GROUP BEPERKEN

Een vrijwillig engagement om de milieuprestaties continu verbeteren.
Produits à haute performance
PRODUCTEN MET EEN HOGE MILIEUPRESTATIE

De klanten producten aanreiken die
niet alleen functioneel maar ook milieuvriendelijk zijn.
energy efficiency
OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE

Legrand Group werkt dagelijks aan oplossingen voor een beter energiebeheer en -verbruik.