De waarden van de Group
Home > Over Legrand > De waarden van de Group
4 idealen
voor
1 onderneming

VIER WAARDEN BENADRUKKEN DE IDENTITEIT VAN DE GROEP EN ZIJN ESSENTIEEL VOOR EEN RENDABELE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Deze waarden vormen onze bedrijfscultuur. Ze werden met de tijd binnen de Group opgebouwd. Intern dragen we ze uit in onze managementprincipes en extern in de relaties met onze partners.

Ethisch gedrag
Relaties aanknopen en bestendigen op grond van respect en vertrouwen tussen de mannen en vrouwen van de Group om de communicatie binnen het bedrijf vlotter te laten verlopen en de contacten met de buitenwereld betrouwbaarder te maken.

Klantgerichtheid
De nadruk leggen op de kwaliteit van onze verbintenissen en diensten voor onze klanten om het imago van Legrand Group als uitgelezen partner met innoverende oplossingen te versterken.

Bewuste omgang met middelen
Onze middelen optimaal benutten om nieuwe markten te veroveren, waarbij we ernaar streven onze rentabiliteit voortdurend te verhogen door een beter gebruik van de aangewende kapitalen vanuit het perspectief van de duurzame ontwikkeling.

Innovatie
Werken aan permanente innovatie in alle domeinen.