Woningbouw
Home > Oplossingen > Woningbouw
Wie om zich heen kijkt, ziet hoe de samenstelling van de bevolking verandert. Vergrijzing van onze bevolking raakt de komende jaren in een stroomversnelling. Logisch dat daardoor ook de individuele woonwensen veranderen. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En onze woonomgeving past zich daarop aan. Niet alleen qua bouwstijl en renovatieplanning, maar vooral ook qua invulling van de technische installaties in en om de woning. 

De elektrotechnische installatie speelt niet alleen in op de vraag naar zorg op afstand en het beveiligen van de woning tegen inbraak, detectie van gas- en waterlekkages. Het kan ook een belangrijke rol spelen in het verlagen van de energiekosten van de woning en het vereenvoudigen van meervoudig gebruik van televisie, computer en telefoon. 

De elektrotechnische installatie moet u niet alleen meer comfort brengen, maar ook ondersteunen in het verlagen van uw energierekening en het faciliteren van zonnepaneelinstallaties en elektrisch rijden. Dat is de uitdaging die we als Legrand met u willen aangaan. Om er voor te zorgen dat de installatie en de daaraan gekoppelde functies een belangrijke meerwaarde voor u vormen.
Wij bieden u oplossingen 
aan op het gebied van: