Fotovoltaïsch

Wandkasten en omvormers voor residentiële fotovoltaïsche installaties

Tips van Legrand​ VOOR EEN GESLAAGDE INSTALLATIE
De omvormer en de kast installeren: 
  • op een hoogte die niet bereikbaar is voor kleine kinderen, maar waarbij de lcd-display van de omvormer gemakkelijk kan worden afgelezen (ongeveer 1,5 m) 
  • met behoud van een ruimte van ongeveer 20 cm rond de omvormer, zodat de warmte van het apparaat langs daar kan worden afgevoerd 

De kabelgoten installeren: 
  • DC-toegangskabels van de panelen tot aan de wandkast 
  • AC- en DC-verbindingskabels van de wandkast tot aan de omvormer
  • AC-verbindingskabel van de wandkast tot aan de meterplaat 
  • aarding van de fotovoltaïsche installatie
Aarding van de fotovoltaïsche installatie  

Sluit de aarde van de wandkast en van de omvormer op de aarde van de installatie aan. Sluit de aarde van de panelen (metalen structuur van de panelen) op het aardingsklemmenblok van de wandkast aan.
Aansluiting van de wandkast op de omvormer en het net  

Aansluiting van de AC-uitgang van de omvormer op de AC-ingang van de wandkast. 
Aansluiting van de DC-uitgang van de wandkast op de DC-ingang van de omvormer met de meegeleverde kabel.
Aansluiting van de fotovoltaïsche panelen op de wandkast  

Sluit de aankomstkabels van de panelen aan de ingangen van de wandkast aan en gebruik daarbij de beveiligde connectoren die bij de wandkast werden meegeleverd. De DC-kabels en de aardingskabels moeten in dezelfde leiding worden gelegd (ringkoker of een vergelijkbare oplossing).