Garanderen van de continuïteit van de installatie

 

 

Home > Oplossingen > Industrie > Veiligheid > Garanderen van de continuïteit van de installatie

VOORZORGEN TEGEN ONDERBREKINGEN VAN DE ELEKTRISCHE VOEDING

De werkingscontinuïteit is in de eerste plaats afhankelijk van de continuïteit van de elektrische voeding. Dankzij de DMX³ en DPX net-noodomschakelaars kan men bij een storing van de hoofdvoeding naar een noodbron omschakelen. Door de combinatie van de gemotoriseerde bedieningen en de automatisatie-eenheid kan de operatie volledig automatisch verlopen.

De werkingscontinuïteit is het resultaat van meerdere elementen:
  
  • de beperking van de voedingsonderbrekingen; 
  • de mogelijkheid om indien nodig interventies uit te voeren terwijl de installatie bekrachtigd is; 
  • de verkorting van de interventietijden.

AUTOMATISCHE NET-NOODOMSCHAKELING

De communicerende automatisatie-eenheid regelt en beheert de werkingsomstandigheden van de net-noodomschakeling in een installatie. Met deze communicerende eenheid kunnen ook gegevens over de toestand van de automaten en alle metingen die op de kringen worden uitgevoerd, verzonden worden.

DE INSTALLATIE VAN OP AFSTAND STUREN

Zo snel mogelijk waarschuwen en reageren is slechts mogelijk als de parameters van de installatie worden bewaakt. Het vermogenstoezichtsysteem dat door Legrand wordt aangeboden, werd zo ontworpen dat de toestand van de apparaten in real time kan worden opgevolgd en dat alle meetwaarden zowel plaatselijk als op afstand kunnen worden afgelezen. Dankzij dit systeem kunnen de apparaten ook op afstand worden gestuurd, waardoor ze snel opnieuw in dienst kunnen worden gesteld. Het systeem is gebaseerd op een net dat het modbus/jbus RS 485 protocol gebruikt en dat algemeen wordt geloofd om zijn eenvoud en zijn stevige constructie.

SNELLE VERVANGING VAN EEN DEFECT APPARAAT

Legrand beschikt over bijzonder doeltreffende oplossingen waarmee de interventietijden kunnen worden beperkt - en dit zowel in het ALSB als in de verdeelkasten. Zo kan de uittrekbare versie van een DPX vermogensautomaat in minder dan 5 minuten worden vervangen. En er is nog minder tijd nodig voor een modulaire automaat - ongeacht of de voeding gebeurt via aansluitrails met automatische aansluiting of via een rijverdeler xl-part met plug-in basissen.

OPNIEUW IN DIENST STELLEN VAN EEN KRING VAN OP AFSTAND


Remettre un circuit en service a distance
Bij een automatische onderbreking van de voeding moet de installatie zo snel mogelijk opnieuw in dienst worden gesteld. Met behulp van de gemotoriseerde bedieningen van Legrand kunnen apparaten op afstand worden ingeschakeld - dankzij drukknoppen of een toezichtsysteem.

VEILIGE WERKING ONDER SPANNING IN DE KASTEN

Dankzij de isolerende profielen voor C-rails en de klemafschermingen van het xl-part systeem kunnen interventies in alle veiligheid onder spanning worden uitgevoerd.

BEPERKING VAN DE DUUR VAN DE ONDERBREKING BIJ INTERVENTIES

Réduire la durée de coupure lors des interventions
Dankzij de markeringsetiketten van het installatiesysteem met snelle aansluiting worden het risico op fouten en de duur van de interventies beperkt.

STOP & GO VOOR KLEINE GEBOUWEN

Nadat de toestand van de installatie werd gecontroleerd, initialiseert de STOP & GO automatisch de bijbehorende beveiligingsapparaten, zodat de elektrische voeding onmiddellijk kan worden hersteld en ieder ongewenst gevolg kan worden voorkomen. Het systeem verstuurt daarbij een visueel en geluidsalarm als er permanente storingen worden vastgesteld (kortsluiting of reststroom).