Data center

Technical room

technical-room-1.jpg
De 'technical room'
een van de essentiële elementen 
in een datacenter, moet zo zijn gedimensioneerd dat ze de elektrische infrastructuren van het gebouw tot aan de servers verdeelt en beschermt. 
En dit alles met het oog op een optimale energiekwaliteit en beperking van het energieverbruik.

1. DROGE TRANSFORMATOREN

Legrand biedt veilige en krachtige transformatoren aan die beantwoorden aan de eisen van de datacenters. 
De droge HS/LS transformatoren zijn compact en gemakkelijk te installeren en zijn verkrijgbaar tot 20.000 kVA. Ze optimaliseren het verbruik tijdens de inactieve fases van het gebouw. 
Ze zijn goed bestand tegen kortsluitingen en helpen de onderhoudskosten drukken. 
Ze zijn recyclebaar en veroorzaken ook geen verontreinigingen.
technical-room-13.jpg

2. METING EN SUPERVISIE

Aan de hand van metingen krijgt men rechtstreeks zicht op het energieverbruik. 
Met behulp van corrigerende acties kunnen de energiekosten worden gedrukt. 
Met behulp van de beveiligingen en de i.communicerende meetcentrales en energiemeters die in het laagspanningsverdeelbord zijn geïntegreerd, kunnen de verbruikswaarden worden gecontroleerd en geanalyseerd. Deze oplossingen helpen om de elektrische prestaties van de datacentertoepassingen te verbeteren, aangezien op basis daarvan corrigerende acties kunnen worden uitgevoerd. De supervisie is mogelijk op pc of via webserver.
technical-room-3.jpg

3. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

De juiste dimensionering en het hoge rendement van de UPS zijn van essentieel belang - ongeacht of men daarbij gebruik maakt van een modulair of van een traditioneel model.  
Met behulp van het UPS-aanbod kan het elektriciteitsverbruik worden gedrukt. De UPS-modellen verbeteren eveneens het globale rendement en bereiken 99 % in de ECO-modus en 95 % in de onlinemodus.
technical-room-4.jpg

4. KWALITEIT VAN DE ENERGIE

De reactieve energiecompensatiesystemen optimaliseren de prestaties van de elektrische installatie.
Met behulp van de condensatorbatterijen van Legrand kan het energieverbruik worden beperkt en kan de arbeidsfactor van de installatie worden verbeterd. Bovendien wordt de levensduur van de installatie hierdoor verlengd.
technical-room-5.jpg